Resultater for undervisningsevaluering på den sundhedsfaglige kandidat

Se hvordan de forskellige kurser og eksamener er blevet evalueret af de studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. har du brug for oversigter for tidligere semestre, så kontakt os her.

Alle anonyme kvantitative evalueringsresultater offentliggøres, mens de studerendes uddybende kommentarer ikke offentliggøres af hensyn til sikringen af de studerendes anonymitet. Evalueringsresultater om enkeltpersoners undervisning.