Resultater for foråret 2020

Kurser

(dialogbaseret evaluering)

2. semester(indeholder nedenstående kurser)

  • Kvalitative metoder
  • Integreret kursus i hjerne og bevidsthed
  • Integreret kursus i hjerte og lunger
  • Psykologi og sundhedspsykologi

4. semester (surveybaseret evaluering)

Vejledningsforløb

(surveybaseret evaluering)

  • Skriftligt projekt, inkl. introduktion til skriftligt projekt - Ingen studerende har besvaret evalueringen
  • Kandidatspeciale (30 ECTS) - Ingen studerende har besvaret evalueringen

Projektophold

  • Valgfrit klinisk ophold - 2,5 ECTS - Ingen data indhentet
  • Valgfrit klinisk ophold - 5 ECTS - Ingen data indhentet
  • Valgfrit klinisk ophold - 7,5 ECTS - Ingen data indhentet
  • Valgfrit klinisk ophold - 10 ECTS - Ingen data indhentet