Evaluering af undervisning på tandplejeruddannelsen

Under Resultater kan du blandt andet se, hvad de studerende mener om undervisningen på tandplejeruddannelsen.

Se også hvordan evaluering af undervisningen på tandplejeruddannelsen planlægges og gennemføres under titlen Grundlag, samt hvordan der følges op på evalueringerne (under Opfølgning).

Grundlag Resultater Opfølgning

Andre undersøgelser

For at sikre indfrielse af kvalitetsmålene for uddannelsen foretages løbende kvalitetsundersøgelser. Tandplejeruddannelsen er omfattet af en undersøgelse af de studerende på SUNDs studiemiljø, der udføres hvert 3. år. De samlede resultater for SUND kan ses på SUNDs side om undervisningsmiljøundersøgelser.  

I 2009 udførtes en evaluering af uddannelsens praktikværtordning. Her kan du finde resultaterne af praktikværtundersøgelsen.

I foråret 2013 udførtes en undersøgelse af årsager til studerendes manglende fremmøde til undervisningen. Du kan finde resultaterne for undersøgelsen på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejeres domæne.

Evaluering af hele uddannelsen

Der er i 2016 udarbejdet en dimittendundersøgelse for tandplejeruddannelsen. Her kan du læse meget mere om dimittendundersøgelsen for tandplejeruddannelsen.

Der er i 2010 udført en aftagerundersøgelse for uddannelsen, og en opfølgende undersøgelse er i planlagt. Her kan du finde en beskrivelse af aftagerundersøgelsen.