Evaluering af undervisning på Veterinærmedicin – Københavns Universitet

Resultater fra undervisningsevaluering på veterinærmedicin

Nedenfor kan du se, hvordan de forskellige kurser og eksamener er blevet evalueret af de studerende på uddannelsen i veterinærmedicin.

Alle anonyme kvantitative evalueringsresultater offentliggøres, mens de studerendes uddybende kommentarer ikke offentliggøres af hensyn til sikringen af de studerendes anonymitet. Evalueringsresultater om enkeltpersoners undervisning offentliggøres heller ikke, da det er i strid med Lov om Behandling af Personoplysninger.

Som en følge af fakultetsfusioneringen er evalueringsskemaerne fra og med efteråret 2012 – i dialog med de kursusansvarlige - udarbejdet af Afdeling for Uddannelse og Studerende.

Undervisningsevaluering før 2012

For information om hvordan de studerende har vurderet deres kurser på uddannelsen før fusionen (før 2012) henvises til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets (SCIENCE) hjemmeside om evaluering.