Procedurer for Eksamen og Eksamensplanlægning

Procedure for planlægning, administration og afholdelse af eksamen inkl. bilag  

Proceduren beskriver proces for godkendelse af eksamensplan, booking af lokaler, udarbejdelse og godkendelse af eksamensopgaver, udpegning af censorer, afholdelse af eksamen

Procedure for studienævnsbehandling af merit for undervisning og eksamen 

Proceduren beskriver proces for behandling af ansøgning om merit for undervisning og eksamen til den studerende meddeles afgørelsen

Procedure for studienævnsbehandling af dispensation for undervisning og eksamen  

Proceduren beskriver proces for behandling af ansøgning om dispensation i forbindelse med undervisning og eksamen til afgørelsen meddeles den studerende.

Procedure for eksamensklager og anker  

Proceduren beskriver proces for afgørelser, behandling af klager og anker, herunder frister og kvalitetssikring af korrekt sagsbehandling

Procedure for inddragelse af censorformandskaber  

Proceduren beskriver ansvarsfordeling og behandling af censorformandskabernes beretninger der udarbejdes en gang årligt.