Procedurer for internationalisering

Procedure for valg af internationale partnere og indgåelse og kvalitetssikring af internationale samarbejdsaftaler 

Proceduren beskriver processen ved indgåelse af bilaterale samarbejdsaftaler for SUND eller aftaler der dækker hele KU.

Retningslinjer for sikring af det internationale studiemiljø

Retningslinjerne beskriver, hvordan de studerende sikres mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø.