Standarder for uddannelseskvalitet

I følge KU's retningslinjer skal alle fakulteter fastsætte standarder for en række udvalgte parametre/indikatorer for uddannelseskvalitet.


Standarderne fungerer som pejlemærker. De skal forstås som indikatorer uddannelsesledelsen kan bruge i den systematiske og løbende vurdering, udvikling og sikring af uddannelsernes kvalitet.

Standarderne skal anvendes i uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer for de enkelte uddannelser. Det er studieledere og studienævn som skal udarbejde uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer. Hvis der er afvigelser i forhold til standarden skal studienævnene vurdere, om der er behov for at iværksætte korrigerende handlinger; herunder yderligere analyser, der kan afdække problemstillingen. Hvis et studienævn beslutter at igangsætte korrigerende handlinger, skal dette beskrives i besvarelsen. SUNDs institutter skal aktivt inddrages i såvel proces som udvælgelse og implementering af evt. korrigerende handlinger.

SUNDs side om kvalitetssikring på KUnet fremgår det hvilke parametre SUND har sat standard for, og hvad standarden er. Der findes desuden SUNDs model til opgørelser af ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer.