Standarder for uddannelseskvalitet

I følge KU's retningslinjer skal alle fakulteter fastsætte standarder for en række udvalgte parametre/indikatorer for uddannelseskvalitet.
Standarderne fungerer som pejlemærker. De skal forstås som indikatorer uddannelsesledelsen kan bruge i den systematiske og løbende vurdering, udvikling og sikring af uddannelsernes kvalitet.

Standarderne skal anvendes i uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer for de enkelte uddannelser. Det er studieledere og studienævn som skal udarbejde uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer. Hvis der er afvigelser i forhold til standarden skal studienævnene vurdere, om der er behov for at iværksætte korrigerende handlinger; herunder yderligere analyser, der kan afdække problemstillingen. Hvis et studienævn beslutter at igangsætte korrigerende handlinger, skal dette beskrives i besvarelsen. SUNDs institutter skal aktivt inddrages i såvel proces som udvælgelse og implementering af evt. korrigerende handlinger.

I dokumentet SUNDs standarder fremgår det hvilke parametre SUND  har sat standard for, og hvad standarden er.

SUNDs model til opgørelser af ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer blev godkendt på SUND i december 2017.