Censorkorps

Censorkorps for lægeuddannelsen i Danmark

Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark består af over 550 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder og specialer, der indgår i følgende uddannelser:

 • Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin (SDU, AU, AAU og KU)
 • Bacheloruddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (AAU)
 • Kandidatuddannelsen i Humanbiologi (KU)
 • Masteruddannelsen i Medicinsk Billeddiagnostik (SDU)
 • Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik (SDU)
 • Kandidatuddannelsen i Immunologi og Inflammation (KU)
 • Masteruddannelsen i hovedpinesygdomme (KU)
 • Masteruddannelsen i Sexologi (AAU)

Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Aalborg Universitet (AAU), Syddansk Universitet (SDU), Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU).

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelsesministeriet for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2022.

Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær, cand. jur. Martin Stampe Noer, masn@sund.ku.dk,  tlf. 3532 7098.

Censorkorps for tandlægeuddannelsen

Censorkorpset for tandlægeuddannelsen består af cirka 100 ministerielt beskikkede censorer. De dækker alle hovedfagområder eller specialer, der indgår i tandlægeuddannelsen. Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med De sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelsesministeriet for perioden 1. april 2014 - 31. marts 2018.

Sekretariatet for Censorformandskabet er beliggende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

Henvendelser kan ske til Censorformandskabets sekretær, Afsnitsleder for undervisning og prøver, Mette Dremstrup, md@sun.au.dk eller Tlf. 20 59 75 86

Censorkorps for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser dækker
en række sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Københavns Universitet, Aarhus
Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet

Censorkorpset består af et antal ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder/specialer, der indgår i nedenstående uddannelser:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, KU, SDU, AU
 • Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, AAU
 • Kandidatuddannelsen i fysioterapi, SDU
 • Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU
 • Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab, SDU
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, KU, SDU. AU
 • Kandidatuddannelsen i sygepleje, AU
 • Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, SDU
 • Kandidatuddannelsen i Global Health, KU
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i tværfaglige studier i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, RUC
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i IT og sundhed, KU
 • Masteruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, KU
 • Masteruddannelsen i sundhedsfremme, RUC
 • Masteruddannelsen i klinisk sygepleje, AU
 • Masteruddannelsen i International Health, KU
 • Masteruddannelsen i Disaster Management, KU

Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet.


Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær, Janne Krogh, jkrogh@health.sdu.dk eller Tlf. 6550 4216

Censorkorps for Veterinær og Husdyrvidenskab

Censorkorpset for Veterinær- og Husdyrvidenskab består af ca. 100 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder/specialer, der indgår i uddannelserne:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin
 • Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
 • Kandidatuddannelsen i Animal Science
 • Masteruddannelsen i Companion Animal Clinical Science

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2019.

Sekretariatet for Censorformandskabet er beliggende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på København Universitet.

Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær, Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk, eller Tlf. 29 62 40 64

Censorkorps for de farmaceutiske uddannelser i Danmark

Censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser består af 216 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder/specialer, der indgår i de farmaceutiske uddannelser. Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet på Syddansk Universitet.

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelsesministeriet for perioden 1. september 2017 - 31. august 2021.

Sekretariatet for Censorformandskabet er beliggende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på København Universitet.

Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær, specialkonsulent Eva Duberg Nielsen, ebdn@sund.ku.dk eller Tlf. 3532 7061