Censorformandsskabet for lægeuddannelsen i Danmark

Censorformandsskabet repræsenterer det samlede censorkorps overfor ministeriet og institutionerne. Censorformandsskabets opgaver omfatter blandt andet fordeling af opgaver til censur, årlig beretning, kvalitetssikring, censor- og kontaktmøder, indstilling af censoremner, kontakt til hverv med tilknytning til censorvirksomheden, høringssvar, valg til censorformandsskab.

Censorformandsskabet for Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark er valgt blandt censorerne i censorkorpset. Censorformandsskabet afgiver en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne. Beretningen udarbejdes på baggrund af censorernes indberetninger. Censorformandsskabet medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen ved at afholde censormøder med korpsets censorer og kontaktmøder mellem institutioner og censorer. Herudover skal censorformandsskabet udfærdige høringssvar om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger.

Uddannelser under censorkorpset

Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark omfatter følgende uddannelser:
Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin (SDU, AU, AAU og KU)
Bacheloruddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (AAU)
Kandidatuddannelsen i Humanbiologi (KU)
Kandidatuddannelsen i Molekylær Medicin (AU)
Masteruddannelsen i Medicinsk Billeddiagnostik (SDU)
Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik (SDU)
Kandidatuddannelsen i Immunologi og Inflammation (KU)
Masteruddannelsen i hovedpinesygdomme (KU)
Masteruddannelsen i sexologi (AAU)

Censorkorpsets opgaver
Censorkorpsets opgaver omfatter blandt andet at sikre, at de studerende har opnået et tilstrækkeligt og ønskeligt niveau, at fungere som retssikkerhedsinstans for de studerende og som rådgivningsforum for uddannelsesinstitutionerne

Oplysninger fra universiteterne

Oplysninger om studieordninger, aflønning og sekretærer fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.