Ad hoc beskikkelse af censorer

 
Efter 1. april 2014 vil der kun kunne ske Ad hoc beskikkelse af censorer i meget sjældne tilfælde - f.eks. hvor det kort før eksamen på grund af sygdom konstateres, at der mangler en censor til en allerede planlagt eksamen. Ad hoc beskikkelse til skriftlige opgaver (f.eks. bachelorprojektet eller specialer) vil kun kunne ske i sjældne tilfælde, hvor alle muligheder for at bruge en af de over 500 beskikkede censorer er udtømte.

Ved evt. ansøgning om ad hoc beskikkelse skal dette skema anvendes. Censorformandskabet til på baggrund af ansøgningen tage stilling til om det skal ske ad hoc beskikkelse. Ansøgningen bedes være i hænde senest 8 uger før eksamen. Ved et akut opstået behov (f.eks. ved sygdom) kontakt da venligst Censorformandskabet ved Line Juul på line.juul@ sund.ku.dk