Medlemmer af Censorformandsskabet for Lægeuddannelsen

Navn Mail Primær kontaktperson til Censorformandskabet

Jens Damgaard 
Mikkelsen
Formand

jens_mikkelsen@dadlnet.dk
Bjarne Møller-Madsen  bj.moma@gmail.com  Københavns Universitet
Helle Prætorius  hp@fi.au.dk   Københavns Universitet
Bente Jespersen  BENTE.JESPERSEN@KI.AU.DK  Syddansk Universitet
Ulla Bredt Knudsen ullaknud@rm.dk Aalborg Universitet
Tom Weber tom.weber@dadlnet.dk Aarhus Universitet

 

 Kontaktpersoner på  Universiteterne:

Kirsten Zeuthen
 65503239

kzeuthen@health.sdu.dk

 
Syddansk Universitet
Lene Marie Ehrhorn  87153083  lme@sun.au.dk  Aarhus Universitet
Jesper Bjørn Gorm Poulsen 9940 7383  jp@adm.aau.dk  Aalborg Universitet
Martin Stampe Noer 
Sekretær for
Censorformandsskabet
 35327089  masn@sund.ku.dk   Københavns   Universitet