Aarhus Universitet

Sekretær
Lene Marie Ehrhorn, 8715 3083, lme@sun.au.dk

Oplysninger om uddannelserne/undervisningen på Aarhus Universitet kan findes her.

Oplysninger specifikt vedr. at være censor på AU kan findes her.