Københavns Universitet

Sekretær
Martin Stampe Noer, 35 32 70 98, masn@sund.ku.dk

Ved specifikke spørgsmål omkring en konkret eksamen kontaktes den eksamensansvarlige for den pågældende eksamen hos Sektion for Studieservice/Instituttet.

Oplysninger om uddannelserne

Pensumlister fås ved henvendelse til det ansvarlige institut.