Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser i Danmark

Censorformandsskabet repræsenterer det samlede censorkorps overfor ministeriet og institutionerne. Censorformandsskabets opgaver omfatter blandt andet fordeling af opgaver til censur, årlig beretning, kvalitetssikring, censor- og kontaktmøder, indstilling af censoremner, kontakt til hverv med tilknytning til censorvirksomheden, høringssvar, valg til censorformandsskab.

Censorformandsskabet for de farmaceutiske uddannelser er valgt blandt censorerne i censorkorpset. Censorformandsskabet afgiver en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne. Beretningen udarbejdes på baggrund af censorernes indberetninger. Censorformandsskabet medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen ved at afholde censormøder med korpsets censorer og kontaktmøder mellem institutioner og censorer. Herudover skal censorformandsskabet udfærdige høringssvar om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger.

Censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser i Danmark omfatter følgende uddannelser:
Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Farmaci (SDU og KU)
Kandidatuddannelsen i medicinalkemi (KU)
Kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab (KU)
Master of Industrial Drug Development (KU)
Master of Medicines Regulatory Affairs (KU)

Censorkorpsets opgaver
Censorkorpsets opgaver omfatter blandt andet at sikre, at de studerende har opnået et tilstrækkeligt og ønskeligt niveau, at fungere som retssikkerhedsinstans for de studerende og som rådgivningsforum for uddannelsesinstitutionerne

Lovgrundlag

Bekendtgørelser og love med betydning for Censorformandsskabet.

Censorformandskabets medlemmer

Formand: Lars Hovgaard (e-mail:lhvg@novonordisk.dk)
Næstformand: Bo Kreilgaard (e-mail: bo.kreilgaard@billevpharma.dk)
Sekretær: Line Flintholm Juul (e-mail: line.juul@sund.ku.dk )

Referater fra møder i censorformandskabet

Formandskabsberetninger

Brev til de uddannelses- forskningspolitiske ordførere i Folketinget vedr. 'Tiltag til forbedret censorsystem'