Beskikkelse af censor til enkeltstående censuropgave

Censorer til enkeltstående censuropgave bør kun anvendes i meget begrænset omfang til f.eks. censurering af specialeopgaver, hvor der er konfidentialitets-behov, ved akut forfald af de(n) beskikkede censor, eller andre censuropgaver, hvor den pågældende censor kun tænkes anvendt ved denne ene opgave.

Blanketten udfyldes af den ønskede censor og indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som findes nederst på denne side. I ansøgningen skal vedhæftes begrundelse for hvor der ikke kan benyttes en censor fra censorkorpset. Denne tekst udarbejdes af eller i samarbejde med eksaminator og/eller relevant eksamensadministration. Ansøgningsskemaet sendes elektronisk til Censorformandskabet ved Eva Duberg Nielsen (ebdn@sund.ku.dk).

Der må regnes med omkring mindst 2 - 6 ugers ekspeditionstid
Når Censorformandskabet har behandlet sagen, sender denne meddelelse til eksaminator på instituttet. Eksaminator informerer selv censoren.

Blanket til ad-hoc beskikkelse af censor kan tilgås her