Allokering af censorer

Ansvar for allokering af eksamaner til de enkelte eksamener er uddelegeret fra Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser til de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Pr. 1. februar 2019 er allokeringen af censorer overgået til censorallokeringssystemet CensorIT. Systemets udpegningsrutiner følger bekendtgørelsernes bestemmelser og svarer derfor til en allokering fra censorformandskabet.

Fagområder i censorkorpset

På baggrund af beslutning om at indføre CensorIT har censorformandskabet besluttet at ændre i famområdestrukturen.
denne oversigt ses de gældende fagområder svarende til de kvalifikationer der kan angives i en allokering af censorer i CensorIT. Se også Censorsekretariatets hjemmeside med information om systemet og vejledninger som opdateres løbende.

Allokering af censorer udenom CensorIT og censorliste

Alle censuropgaver skal som udgansgpunkt allokeres gennem CensorIT. I tilfælde hvor det ikke lykkedes at allokere en censor via CensorIT, kan der fortsat søges om ad hoc beskikkelse. Omhandler ad hoc beskikkelse en specialeopgave med konfidentialitetsbehov, som er udarbejdet i samarbejde med en ekstern virksomhed henvises også til formandskabets notat omgældende regler ved bedømmelse af denne type opgave.

Da alle censuropgaver allokeres gennem CensorIT vil censorlisten ikke længere være offentlig tilgængelig. I særlige tilfælde, f.eks. ved censurering af specialeopgaver, hvor der er konfidentialitetsbehov, og det ikke er lykkedes at allokere en censor via CensorIT, kan en kopi af listen udleveres ved henvendelse til censorformandskabets sekretariat ved Line Flintholm Juul.