Censorindberetninger

Alle censorer ved eksamener på de farmaceutiske uddannelser på Københavns Universitet og Syddansk Universitet skal efter eksamen udfylde et indberetningsskema. Her får censor mulighed for at give bemærkninger, som det vil være relevant for fakultet eller censorformandskab at kende i forhold til kvalitetssikringen af de farmaceutiske uddannelser og kurser.
Som censor vil man modtage et link til indberetningsskema fra CensorIT. Udfyldes skemaet ikke vil man modtage en rykker fra CensorIT. Censorformandskabet gennemgår løbende de indkommende censorindberetninger og vil på baggrund af censorindberetningerne vurdere, om der er forhold vedrørende den pågældende eksamen, der gør, at studienævn og administration skal informeres.