Efterbeskikkelse til censorkorpset

Det er nu muligt at søge om efterbeskikkelse til Censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser for perioden 2017-2021 i forbindelse med overgangen til det elektroniske censorallokeringssystem CensorIT. Der er foreløbigt åbent for efterbeskikkelse til alle fagområder. Se fagområderne her.

Ansøgningsskema til efterbeskikkelse - Efterbeskikkelse foregår via CensorIT

Når man ansøger er det vigtigt at angive, om man ønsker at blive beskikket til at censurere BA-projekter, kandidatspecialer og eksamener på de farmaceutiske masteruddannelser (fagområde masterprojekt). Dette gøres ved at vælge disse katergorier under 'fagområder' i ansøgningsskemaet.

Ansøgninger om efterbeskikkelse behandles løbende. Sagsbehandlingstiden er 6-8 uger. Efterbeskikkelse kan tidligst træde i kraft pr. 1. september 2018.

Bemærk endvidere følgende gældende regler ved udpegning af censorer til eksamener (jf. eksamensbekendtgørelsen §53):

  • En censor må ikke være ansat eller have været ansat inden for de seneste 2 år ved det universitet, hvor vedkommende skal virke som censor.
  • En adjungeret professor, adjungeret lektor eller en emeritus/emerita ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus/emerita.
  • En censor som er medlem af et universitets bestyrelse, kan ikke virke som censor ved samme universitet.