Her finder du informationer om censorkorps for veterinærvidenskab.

Rebeskikkelse eller beskikkelse til censorkorpset (2015-2019) perioden: 14. marts - 23. April 2019

I forbindelse med at der indføres Censor IT skal alle censore der er beskikket i censorkorpset "re beskikkes" dvs inddatere data og fagområder. Dels for at få korrekte data og pga. fagområderne er ændret.

Da der er ændret på en del fagområder vil der også være behov for nye censorer.

Se det nederste dokument "Fagområder for censorkorps for veterinærvidenskab med uddybende nøgleord". 

Ansøgningsskema findes på https://censorsekretariatetku-sund.censor-it.dk/  i menuen til venstre. Vær opmærksom på, at der er flere ansøgningsskemaer. Du skal vælge VETERINÆRMEDICIN. 

Bemærk at der i Eksamensbekendtgørelsen § 53. stå: Censorerne må ikke inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor, adjungeret lektor eller en emeritus kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus.

Oversigt over censorer og fagområder

Fagområder for censorkorps for veterinærvidenskab kun slettede og ændrede fagområder”.

Fagområder for censorkorps for veterinærvidenskab kun som alfabetisk liste”.

Fagområder for censorkorps for veterinærvidenskab med uddybende nøgleord”.

Mvh.

Louise Berntsen, sekretær for censorkorpset: louise.berntsen@sund.ku.dk  telefon: 35326318 eller 29624064

Sp. vedr. udfyldelse af ansøgningskema kan stilles til Ulla Arrenborg/Censor IT sekretatiantet 72665161 eller pr. mail: censor-it@ussyd.dk

Censordatabase

Censordatabase 2015 - 2019.

Bemærk følgende gældende regler ved udpegning af censorer til eksamener (jf. eksamensbekendtgørelsen §53):
- En censor må ikke være ansat eller have været ansat indenfor de seneste 2 år ved det universitet, hvor vedkommende skal virke som censor.
- Adjungerede professorer og lektorer kan ikke virke som censor ved det universitet, som de er adjungerede ved.
- En censor som er medlem af et universitets bestyrelse, kan ikke virke som censor ved samme universitet.
- Det skal i videst mulige omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Censorbeskikkelsesperiode

Beskikkelsesperioden er 1. januar 2015 til 31. december 2019 besluttet af Styrelsen for Videregående Uddannelser (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Efterbeskikkelse kun til sommereksamen 2019:

Hvis der er behov for yderlig beskikkelse til sommereksamen 2019 søges disse på en elektroniske ansøgningsblanket. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes en begrundet ansøgning for behovet for beskikkelsen til louise.berntsen@sund.ku.dk

Ansøgningsblanket

Udpegning af censorer pr. efteråret 2015
Der er blevet aftalt en ny procedure for udpegning af censorer, som du kan læse mere om i dette dokument:

Ny procedure for udpegning af censorer

Censorformandskab for censorkorps for veterinærvidenskab

Formand
Dyrlæge, Lars Birch Mail: larsbir@gmail.com

Næstformænd
Specialdyrlæge, Jens Arnbjerg Mail: jarn@image.dk 

Dyrlæge, Ph.D, Dip ECBHM, Technical Consultant, Cattle - Nordic

Elanco Animal Health Jôrg Matthias Dehn Enemark Mail: joerg.enemark@elanco.com

Censorformandskabets sekretær
Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk, eller Tlf. 29 62 40 64

Information om Digital eksamen på Københavns Universitet

Brev til censorer om Digital eksamen

Censorformandskabets beretninger

Beretning 2017

Beretning 2016

Beretning for 2015

Beretning for 2014

Beretning for 2013

Blanketter

Censorvurdering

Censoraflønning

Rejseafregning