Censorformandskabet for veterinærmedicins hjemmeside – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Uddannelse > Censor > Censorformand

Her finder du informationer om censorkorps for veterinærvidenskab.

Censordatabase

Censordatabase 2015 - 2019.

Bemærk følgende gældende regler ved udpegning af censorer til eksamener (jf. eksamensbekendtgørelsen §53):
- En censor må ikke være ansat eller have været ansat indenfor de seneste 2 år ved det universitet, hvor vedkommende skal virke som censor.
- Adjungerede professorer og lektorer kan ikke virke som censor ved det universitet, som de er adjungerede ved.
- En censor som er medlem af et universitets bestyrelse, kan ikke virke som censor ved samme universitet.
- Det skal i videst mulige omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Censorbeskikkelsesperiode

Beskikkelsesperioden er 1. januar 2015 til 31. december 2019 besluttet af Styrelsen for Videregående Uddannelser (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Efterbeskikkelse:

Hvis der i løbet af perioden er behov for yderlig beskikkelse disse  søges på en elektroniske ansøgningsblanket. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes en begrundet ansøgning for behovet for beskikkelsen til louise.berntsen@sund.ku.dk

Ansøgningsblanket

Udpegning af censorer pr. efteråret 2015
Der er blevet aftalt en ny procedure for udpegning af censorer, som du kan læse mere om i dette dokument:

Ny procedure for udpegning af censorer

Censorformandskab for censorkorps for veterinærvidenskab

Formand
Dyrlæge, Lars Birch Mail: larsbir@gmail.com

Næstformænd
Specialdyrlæge, Jens Arnbjerg Mail: jarn@image.dk 

Dyrlæge, Ph.D, Dip ECBHM, Technical Consultant, Cattle - Nordic

Elanco Animal Health Jôrg Matthias Dehn Enemark Mail: joerg.enemark@elanco.com

Censorformandskabets sekretær
Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk, eller Tlf. 29 62 40 64

Information om Digital eksamen på Københavns Universitet

Brev til censorer om Digital eksamen

Censorformandskabets beretninger

Beretning 2017

Beretning 2016

Beretning for 2015

Beretning for 2014

Beretning for 2013

Blanketter

Censorvurdering

Censoraflønning

Rejseafregning