Apoteker J.B. Mikkelsens og hustru kgl. translatrice Gudrun Mikkelsens farmaceutiske fond

I) Med den ene halvdel af fondens indtægter støtter fonden fortjenstfuld farmaceutisk-teknisk eller farmaceutisk-videnskabelig virksomhed af stor faglig betydning og uddeles i portioner på ikke under 1.000 kr. Hele beløbet kan tildeles en enkelt person, som har udført et i særlig grad værdifuldt arbejde.

Det er under alle omstændigheder en betingelse for uddelingen, at den eller de, der kommer i betragtning, er farmaceuter ansat på et dansk apotek eller et sygehusapotek. Der er alene tale om farmaceuter uddannet på Københavns Universitet. Dette gælder også de nævnte farmaceuter på sygehusapoteker.

Såfremt hele beløbet ikke uddeles, overgår det resterende beløb til formål II.

II) Den anden halvdel af fondens indtægter skal benyttes til indkøb af faglitteratur og større farmaceutiske værker, der skal stå i Det Farmaceutiske Bibliotek.

Fonden kan ikke ansøges.