Den lægevidenskabelige del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fond for videnskabeligt ansatte kandidater og studerende ved Københavns Universitet

Fondens formål er at yde støtte til den lægevidenskabelige del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets videnskabeligt ansatte kandidater og studerende til forskning samt til rejselegater og til studentersociale formål.

Fondsmidlerne fordeles efter en fordelingsnøgle:

  • 59,3 %: Forskning inden for det lægevidenskabelige område (bl.a. kræftsygdomme, dermatologi (zoster) og oftalmologi)
    Særligt skal forskning i søvnforstyrrelser og/eller tobaksafvænning tilgodeses
  • 31,5 %: Uddeles til én forsker til lægevidenskabelig forskning eller studieophold med henblik på forskning
  • 5,6 %: Uddeles som rejselegater
  • 2,4 %: Uddeles til studentersociale formål
  • 1,2 %: Uddeles til en dansk videnskabsmand, der gør sit land tjeneste, navnlig på lægevidenskabens område, som en understøttelse eller bistand