Frøken Sophie Johansens og jordemoder Lillian Jensens fond til værn for syge og lidende husdyr

Fonden er under opløsning.

Fonden kan ikke længere søges da fondens midler er uddelt.

Fondets formål er at yde støtte til medicinsk eller kirurgisk behandling samt pleje af syge dyr, der indbringes til det Sundhedsvidenskabelige Fakultets dyrehospitaler. Støtte kan ydes til ejere af husdyr, der efter dyrehospitalets skøn ikke har midler eller evne til at give dyrene behandling eller smertefri aflivning. Herreløse dyr kan også komme i betragtning. Fondets formål skal omfatte husdyr i videste forstand, herunder stuefugle.