Frøken Sophie Johansens og jordemoder Lillian Jensens fond til værn for syge og lidende husdyr – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Uddannelse > Legater > Liste over legater > Frøken Sophie Johansen...

Frøken Sophie Johansens og jordemoder Lillian Jensens fond til værn for syge og lidende husdyr

Fonden er under opløsning. Efter ansøgning uddeles fondens formue på ca. 960.000 kr. i overensstemmelse med vedtægtens formålsbestemmelse

Fondets formål er at yde støtte til medicinsk eller kirurgisk behandling samt pleje af syge dyr, der indbringes til det Sundhedsvidenskabelige Fakultets dyrehospitaler. Støtte kan ydes til ejere af husdyr, der efter dyrehospitalets skøn ikke har midler eller evne til at give dyrene behandling eller smertefri aflivning. Herreløse dyr kan også komme i betragtning. Fondets formål skal omfatte husdyr i videste forstand, herunder stuefugle.

Fonden kan søges løbende ved at udfylde og fremsende dette skema og de bilag, der er beskrevet i skemaet til fond_sygedyr@sund.ku.dk.

Skema og bilag kan også ekstraordinært sendes til:

Dyrehospitalet
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab
Dyrlægevej 16
1870 Frederiksberg C
Att. Frøken Sophie Johansen og jordemoder Lillian Jensens fond til værn for syge og lidende dyr.