Tandlæger med positivt svar fra Styrelsen

Her kan du finde praktisk information i relation til de odontologiske fagprøver.

Du kan først deltage i fagprøverne, når Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt din udenlandske uddannelse, og du har indsendt sprogdokumentation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del af autorisationsprocessen skal du bestå de odontologiske fagprøver. De odontologiske fagprøver består af en skriftlig prøve og to mundtlige prøver i Voksen- og Børnepatient.

Du skal bestå den skriftlige fagprøve, inden du kan deltage i Voksen- og Børnepatient prøverne.

Dato for næste skriftlige prøve:

Den næste skriftlige prøve afvikles 27. september 2021.

Den skriftlige prøve afholdes én gang om året.

Tilmelding til den skriftlige fagprøve:

Når du har fremsendt dokumentation for, at du har bestået din sprogprøve, tilmelder Styrelsen for Patientsikkerhed dig automatisk den næstkommende skriftlige fagprøve.

Når du har fremsendt dokumentation for, at du har bestået din sprogprøve, bliver du automatisk tilmeldt den næstkommende skriftlige fagprøve.

Læs mere om til- og afmelding

Dato for næste mundtlige prøve:

  • Prøve i Børnepatient afvikles den 17. og 18. november 2021.
  • Prøve i Voksenpatient afvikles den 10. og 11. januar 2022.

Tilmelding til de mundtlige fagprøver:

Når du er blevet indskrevet på Københavns Universitet og blevet tilmeldt den skriftlige fagprøve, vil du få adgang til KU’s intranet. Her skal du selv tilmelde dig de mundtlige fagprøver.

Du kan tilmelde dig de mundtlige fagprøver i følgende perioder:

  • 24. – 31. januar til prøverne i maj
  • 24. – 31. august til prøverne i november

Afmelding til de odontologiske fagprøver:

Hvis du ønsker dig at afmelde dig de odontologiske fagprøver, skal det ske senest 1 måned inden prøven afholdes. Vær opmærksom på at selve prøvedagen ikke tæller med. Du afmelder dig via KU’s selvbetjeningssystem.

Hvis du ikke afmelder dig inden fristen, tæller det som et eksamensforsøg.

Information om prøvernes faglige indhold

Vil du vide mere om de faglige prøvers indhold, kan du læse uddybende information i studieordningen for udenlandske tandlæger.

Læs mere i studieordningen for udenlandske tandlæger (kan fremsendes efter ønske - send en mail til eksamen@sund.ku.dk og anmod om studieordningen for udenlandske tandlæger).