Vejledning for udenlandske læger

For at få autorisation som læge eller tandlæge i Danmark skal du have din uddannelse godkendt i Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal derfor først henvende dig i Styrelsen for Patientsikkerhed med dokumentation for din uddannelse. Styrelsen for Patientsikkerhed varetager alle opgaver vedrørende den postgraduate uddannelse i Danmark samt opgaver vedrørende autorisation af danske og udenlandske tandlæger.

Søg om adgang til prøve

Når du har fået brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed om betingelser for at få varig autorisation i Danmark, skal du læse studieordningen for udenlandske læger og dernæst søge om adgang til prøve i Danmark.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Maria Skovgaard og Michael Sørensen på 35 32 65 71 / 35 32 70 62 eller udenlandskelaeger@sund.ku.dk

Vejledning om autorisation

Du kan finde vejledning om autorisation på  Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerheds Enhed for Uddannelse og Autorisation varetager alle opgaver vedrørende den postgraduate lægelige uddannelse i Danmark samt opgaver vedrørende autorisation af danske og udenlandske læger.

Vejledning om eksamen


Der er trådt en ny studieordning i kraft pr. januar 2018.

Vær opmærksom på at du skal have bestået den skriftlige eksamen, før du kan deltage i MFTL/OSCE eksamen. Hvis du ønsker at tage MFTL/OSCE uden at have bestået den skriftlige først, vil du kun komme i betragtning hvis der er ledige pladser tilbage.
Læs mere om reglerne i studieordningen her på hjemmesiden.

Næste eksamen

Den næste skriftlige eksamen afholdes den 1. marts 2019.

Næste eksamen i Medicinsk Fagprøve (OSCE) for udenlandske læger, afholdes onsdag den 15. maj 2019, kl. 9-16.

Tilmelding til forårets eksamener vil foregå via KUnet fra 24. - 31. januar 2019.

Informationsmøde og spørgetime 

I forbindelse med eksamen, vil der IKKE blive afholdt informationsmøde og spørgetime.

Indkaldelse til eksamen vil ske via din KU-mail 2-3 uger før eksamen.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedr. eksamenstilmelding mv., er du velkommen til at kontakte StudieServiceCentret ved Maria Skovgaard og Michael Sørensen: udenlandskelaeger@sund.ku.dk

Supplerende information om den skriftlige eksamen for udenlandske læger

Ved den skriftlige eksamen vil der være en essay-opgave (A-opgave) samt 7 korte spørgsmål (B-opgaver) fortrinsvis indenfor medicin og kirurgi - men også med berøringsflader i farmakologi/patologi/anæstesiologi/radiologi/mikrobiologi/miljømedicin og andre medicinske specialer. A- og B-Opgaverne vægter lige meget i den endelige karakter (bedømmes uafhængigt af hinanden). Hvis essay-spørgsmålet er medicinsk - er 4 af de 7 korte spørgsmål kirurgiske. Se i øvrigt studieordningen for prøverne for de udenlandske læger.

Du kan se et eksempel på et eksamenssæt med svar fra november 2016.
Du kan se forslag til diverse lærebøger, som kan hjælpe dig i forberedelsen til eksamen.

ID-kort
Når du indskrives på Københavns Universitet får du tilsendt et ID-kort ved studiestart. Kortet er multifunktionelt og bruges som identifikationskort. Har du ikke modtaget dette 1 måned efter du er indskrevet, skal du rykke for det. Du kan IKKE deltage i eksamen uden ID-kort.

På KUnet finder du alt relevant information om ID-kort, hvad du gør hvis du har mistet dit ID-kort og du kan ligeledes finde en sektion med spørgsmål og svar forhåbentlig kan afhjælpe eventuelle tvivlsspørgsmål.

Når du med posten fra Københavns Universitet (KU) modtager din pinkode vedrørende tilmelding til fagprøverne, skal du være opmærksom på, at:

  • Al skriftlig kommunikation fra og til København Universitet, skal foregå via den KU-mailadresse, som du skal oprette (Du kan på KUnet videresende dine mails til privat mailkonti).
  • Når du har deltaget i en fagprøve og modtager resultatet ”B”, har du bestået fagprøven. Hvis du modtaget resultatet ”IB”, så har du ikke bestået fagprøven. Mindste kravet for at bestå den skriftlige fagprøve er karakteren 02. Karakteren under 02 er således ikke bestået.

    KUnet Selvbetjening

Københavns Universitet har en selvbetjeningsløsning på KUnet, hvor du kan:

  • Spærre dit kort og automatisk genbestille et nyt.
  • Se hvilke oplysninger der er registreret på dit id-kort.
  • Uploade billede til dit kort
  • Se status på produktionen af et nyt id-kort.

Hvis du ønsker yderligere informationer om id-kort på KU bedes du kontakte Servicedesk. Alle personlige oplysninger er underlagt KU's generelle regler for Informationssikkerhed.

Bestillingen kan foretages døgnet rundt. Koncern-it leverer som hovedregel alle bestillinger af id-kort hurtigst muligt inden for fem arbejdsdage. Hvis du har særlig interesse for leverancen af denne service, kan du læse mere på arbejdsopgaveportalen for it