Vejledning for udenlandske tandlæger

For at få autorisation som tandlæge i Danmark skal du have din uddannelse godkendt i Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal derfor først henvende dig i Styrelsen for Patientsikkerhed med dokumentation for din uddannelse. Styrelsen for Patientsikkerhed varetager alle opgaver vedrørende den postgraduate uddannelse i Danmark samt opgaver vedrørende autorisation af danske og udenlandske tandlæger.

Søg adgang til prøve

Når du har fået brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed om betingelser for at få varig autorisation i Danmark, skal du læse studieordningen for udenlandske tandlæger og dernæst søge om adgang til prøve i Danmark.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studieleder Carsten Thomsen på mail cet@sund.ku.dk

Vejledning om eksamen

Der er trådt en ny studieordning i kraft til januar 2018.

Du skal have bestået den skriftlige eksamen før du kan deltage i Børne- og/eller Voksenpatient-eksamen. Hvis du ønsker at tage Børne- og/eller Voksenpatient-eksamen uden at have bestået den skriftlige først, vil du kun komme i betragtning hvis der er ledige pladser tilbage. Læs mere om reglerne i den studieordningen her på hjemmesiden.

Eksamen afholdes næste gang:

  • Odontologisk fagprøve: september 2019 (datoen offentliggøres ultimo april 2019)
  • Børnepatient: 20. og 21. maj 2019
  • Voksenpatient: 23. og 24. maj 2019

Du kan tilmelde dig via KUnet i perioden 24.-31. januar 2019. Den skriftlige eksamen afvikles kun én gang årligt (september).

Se studieordningen for information om tilmelding til eksamen og eksamensformer samt indhold.

Du vil få adgang til diverse kursus rum på Absalon, når du indskrives på KU og bliver tilmeldt til prøverne. Der er desuden mulighed for at få adgang til en begrænset mængde fysisk litteratur. Litteraturen er tilgængelig og åben for udlån i en begrænset periode (henvendelse ved det Odontologiske institut, Nørre Allé 20, bygning 24, 5. sal lokale 10 hos Pia Bast.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedr. tilmelding til eksamen, er du velkommen til at kontakte Studieservice ved Maria Skovgaard og Michael Sørensen: udenlandsketandlaeger@sund.ku.dk

ID-kort Når du indskrives på Københavns Universitet får du udleveret et ID-kort ved studiestart. Kortet er multifunktionelt og bruges som identifikationskort.

På KUnet finder du alt relevant information om ID-kort, hvad du gør hvis du har mistet dit ID-kort og du kan ligeledes finde en sektion med spørgsmål og svar forhåbentlig kan afhjælpe eventuelle tvivlsspørgsmål.

Når du med posten fra Københavns Universitet (KU) modtager din pinkode vedrørende tilmelding til fagprøverne, skal du være opmærksom på, at:

  • Al skriftlig kommunikation fra og til København Universitet, skal foregå via den KU-mailadresse, som du skal oprette (Du kan på KUnet videresende dine mails til privat mailkonti).
  • Når du har deltaget i en fagprøve og modtager resultatet ”B”, har du bestået fagprøven. Hvis du modtaget resultatet ”IB”, så har du ikke bestået fagprøven. Mindste kravet for at bestå den skriftlige fagprøve er karakteren 02. Karakter under 02 er således ikke bestået.


KUnet Selvbetjening

Københavns Universitet har en selvbetjeningsløsning på KUnet, hvor du kan:

  • Spærre dit kort og automatisk genbestille et nyt.
  • Se hvilke oplysninger der er registreret på dit id-kort.
  • Uploade billede til dit kort
  • Se status på produktionen af et nyt id-kort.

Hvis du ønsker yderligere informationer om id-kort på KU bedes du kontakte Servicedesk. Alle personlige oplysninger er underlagt KU's generelle regler for Informationssikkerhed.

Bestillingen kan foretages døgnet rundt. Koncern-it leverer som hovedregel alle bestillinger af id-kort hurtigst muligt inden for fem arbejdsdage. Hvis du har særlig interesse for leverancen af denne service, kan du læse mere på arbejdsopgaveportalen for it