Meritdatabase

I meritdatabasen kan du finde afgørelser truffet i sager om merit ved studieskift og godkendelse af forhåndsmerit siden 1. januar 2014. Meritdatabasen bliver løbende opdateret.