Valgfag 2020/21 og 2021/22

Nedenfor finder du de valgfag, der udbydes i studieåret 2020/21 og 2021/22 for studerende på følgende uddannelser. Gå til den uddannelse du er indskrevet på, og se hvilke kurser som du kan tilmelde dig via Selvbetjeningen. 

Det er vigtigt, at du orienterer dig om anbefalede faglige forudsætninger og evt. adgangskrav i kursusbeskrivelserne. Her kan du også læse om kursernes indhold, målbeskrivelser og eksamen. Bemærk at studerende på den uddannelse, som udbyder kurset, har førsteret til pladser på kurset. Hvis der er tilmeldt flere studerende til kurset end der er kapacitet, vil studerende på den uddannelse, som udbyder kurset have førsteret til plads på kurset. Øvrige pladser bliver fordelt efter tilfældighedsprincippet.

Tilmelding
Du tilmelder dig kurserne via Selvbetjeningen i KUnet.

Elective courses 2020/21 and 2021/22

Below you can see the elective courses offered in the study year 2020/21 and 2021/22 for students in the following programmes. Go to the BSc/MSc program that you are enrolled in to see which courses will be available for you to sign up to in the Self Service function:

It is important that you check if some of the courses recommend that you have specific knowledge in a topic or maybe specific requirements, which means that the course is only open to some students. You can also see the course content, learning outcomes and exam details in the course descriptions. Students enrolled in the programme that offers the course have first priority to slots in the course. If there is registered for more students for the course than there are capacity, the students on the programme offering the course have first right to place on the course. Other slots will be allocated randomly among the students from other programmes registered for the course.

Registration
You register for the courses in the Self Service at KUnet.

Valgfag / elective courses - links available from primo May

Nedenfor finder du kurserne som kan tages af studerende på de enkelte uddannelser

Below you will find the courses available to students on the individual programmes: