Valgfag 2018/19 og 2019/20

Nedenfor finder du de valgfag, der udbydes i studieårene 2018/19 2019/20 for studerende på følgende uddannelser:

Det er vigtigt, at du orienterer dig om anbefalede faglige forudsætninger og evt. adgangskrav i kursusbeskrivelserne. Her kan du også læse om kursernes indhold, målbeskrivelser og eksamen. Bemærk at studerende på den uddannelse, som udbyder kurset, har førsteret til pladser på kurset. Hvis der er tilmeldt flere studerende til kurset end der er kapacitet, vil studerende på den uddannelse, som udbyder kurset have førsteret til plads på kurset. Øvrige pladser bliver fordelt efter tilfældighedsprincippet.

Tilmelding
Du tilmelder dig kurserne via Selvbetjeningen i KUnet. Bemærk dog, at tilmelding til sommerkurser sker på særligt skema - læs mere i kursusbeskrivelserne.
OBS. Som studerende på en anden uddannelse, end den der udbyder det sommerkursus du ønsker at følge, kan du ikke være garanteret en plads, idet sommerkurserne kan have andre krav til studentersammensætning, antal pladser, etc. Hvis du har spørgsmål til dine muligheder for at få en plads på et sommerkursus, bedes du kontakte kursuskoordinatoren, som er angivet i kursusbeskrivelsen. Du kan også læse mere om sommerkurser her: https://sund.ku.dk/uddannelse/sommerkurser/

Elective courses 2018/19 and 2019/20

Below you can see the elective courses offered in the study years 2018/19 and 2019/20 for students in the following programmes:

It is important that you check if some of the courses recommend that you have specific knowledge in a topic or maybe specific requirements, which means that the course is only open to some students. You can also see the course content, learning outcomes and exam details in the course descriptions. Students enrolled in the programme that offers the course have first priority to slots in the course. If there is registered for more students for the course than there are capacity, the students on the programme offering the course have first right to place on the course. Other slots will be allocated randomly among the students from other programmes registered for the course.

Registration
You register for the courses in the Self Service at KUnet. Please note that registration to the summer courses are done in a special registration form - read more in the course descriptions.
NB. If you wish to follow a summer course offered by one of the other programmes, you are not automatically secured a slot in the course by registration. This is due to the fact, that some summer courses are required to enroll students from different programmes and faculties. If you have any questions regarding enrollment, please contact the course coordinator stated in the course description. Read more about summer courses: https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/

Valgfag og sommerkurser / elective and summer courses - links available from primo May

Nedenfor finder du kurserne som kan tages af studerende på de enkelte uddannelser

Below you will find the courses available to students on the individual programmes: