Studenterforeninger

Studenterforeninger

Frivillige aktiviteter er godt for studiemiljøet, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet støtter de frivillige aktiviteter, både med lokaler og økonomi.

Som studerende kan du være med til at etablere en basisgruppe, forening eller studenterpolitisk organisation på fakultetet. Formålene kan være mange – fra film- og dykkerklubber til basisgrupper med særligt specialiseret fagligt indhold. Via Studenterforum kan I søge penge fra Studenterpuljen til aktiviteter.

Studenterforum

Studenterforum består af studerende fra alle fakultetets uddannelser og prodekanen for uddannelse. I Studenterforum er der en løbende dialog om alle forhold, der har betydning for studiemiljøet, undervisningen og uddannelserne.

Dekanen og fakultetsdirektøren deltager to gange årligt i Studenterforum. Studenterforum uddeler også hvert år midler fra Studenterpuljen.

Forretningsorden for Studenterforum.

Studenterpuljen

Alle basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan søge om midler til studenteraktiviteter med et socialt og/eller fagligt formål.

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2019. Ansøgninger bliver behandlet på et møde i Studenterforum.

Ansøg her

Der lægges ved behandling af ansøgninger særlig vægt på, at initiativerne er:

  • Vigtige for studiemiljøet på fakultetet generelt
  • Vigtige for studiemiljøet på en af fakultetets lokaliteter
  • Appellerer til studerende på tværs af fakultetet

Dertil tilgodeses initiativer fra så mange forskellige uddannelser som muligt.

Ansøgningen skal komme fra – og aktiviteten arrangeres af – studerende på fakultetet.

Husk begrænsningens kunst, og hold gerne din ansøgning på max. to sider.

Bemærk, at der er praksis for at uddele 1.000 kr. i driftsmidler til alle basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer, der søger om støtte til netop dette. Denne støttes gives kun ved ansøgning til forårsrunden.

I forhold til ansøgning om støtte til lokaleleje på Panum gælder, at basisgrupper/studenterforeninger kan låne undervisningslokaler og miniauditorier uden at betale leje. Dog betales ved behov for ekstra rengøring. For lån af de store auditorier gælder desuden, at der skal betales for betjentassistent på hverdage efter kl. 16 og i weekender. Denne udgift kan der søges støtte til at få dækket fra Studenterpuljen.

Inden du søger

Inspiration og gode råd til din ansøgning:

Når du modtager midler

Modtager din basisgruppe, forening eller studenterpolitiske organisation midler fra puljen, sker det via e-faktura. Her skal du bruge en foreningskonto og et CVR-nummer. 

1-årige bevillinger

Studenterforum har i foråret 2019 givet 1-årige bevillinger til følgende basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer:

  • VeterinærMedicinsk Forening (VMF)
  • International Medical Cooperation Committee (IMCC)
  • Mediciner Organisationernes Kommunikationsorgan (MOK)
  • SOP (Students of Pharmaceutical Sciences)
  • SUND Rådet

Bevillingerne evalueres løbende i regi af Studenterforum.