Studenterforeninger – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Uddannelse > Studieliv > Studenterforeninger

Studenterforeninger

Studenterforeninger

Frivillige aktiviteter er godt for studiemiljøet, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet støtter de frivillige aktiviteter, både med lokaler og økonomi.

Som studerende kan du være med til at etablere en basisgruppe, forening eller studenterpolitisk organisation på fakultetet. Formålene kan være mange – fra film- og dykkerklubber til basisgrupper med særligt specialiseret fagligt indhold. Via Studenterforum kan I søge penge fra Studenterpuljen til aktiviteter.

Studenterforum

Studenterforum består af studerende fra alle fakultetets uddannelser og prodekanen for uddannelse. I Studenterforum er der en løbende dialog om alle forhold, der har betydning for studiemiljøet, undervisningen og uddannelserne.

Dekanen og fakultetsdirektøren deltager to gange årligt i Studenterforum. Studenterforum uddeler også hvert år midler fra Studenterpuljen.

Forretningsorden for Studenterforum.

Studenterpuljen

Alle basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan søge om midler til studenteraktiviteter med et socialt og/eller fagligt formål.

Næste ansøgningsfrist er den 21. oktober 2018. Ansøgninger bliver behandlet på et møde i Studenterforum.

Der lægges ved behandling af ansøgninger særlig vægt på, at initiativerne er:

  • Vigtige for studiemiljøet på fakultetet generelt
  • Vigtige for studiemiljøet på en af fakultetets lokaliteter
  • Appellerer til studerende på tværs af fakultetet

Dertil tilgodeses initiativer fra så mange forskellige uddannelser som muligt.

Ansøgningen skal komme fra – og aktiviteten arrangeres af – studerende på fakultetet.

Husk begrænsningens kunst, og hold gerne din ansøgning på max. to sider.

Bemærk, at der er praksis for at uddele 1.000 kr. i driftsmidler til alle basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer, der søger om støtte til netop dette. Denne støttes gives kun ved ansøgning til forårsrunden.

Inden du søger

Inspiration og gode råd til din ansøgning:

Når du modtager midler

Modtager din basisgruppe, forening eller studenterpolitiske organisation midler fra puljen, sker det via e-faktura. Her skal du bruge en foreningskonto og et CVR-nummer. 

1-årige bevillinger

Studenterforum har i foråret 2018 givet 1-årige bevillinger til følgende basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer:

  • VeterinærMedicinsk Forening (VMF)
  • International Medical Cooperation Committee (IMCC)
  • Mediciner Organisationernes Kommunikationsorgan (MOK)

Bevillingerne evalueres løbende i regi af Studenterforum.