Vejledning for udenlandske farmaceuter

Vejledning til udenlandske farmaceuter, der ønsker ansættelse på et dansk apotek eller sygehusapotek

Første skridt – Ansøgning til Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen udsteder godkendelse til udenlandske farmaceuter, som ønsker ansættelse som farmaceut et apotek eller sygehusapotek i Danmark. For at arbejde på et dansk apotek eller sygehusapotek som farmaceut skal du have din uddannelse vurderet og godkendt i Lægemiddelstyrelsen. Du skal derfor først afsende en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen med dokumentation for din uddannelse.

Andet skridt – Høring på uddannelsesinstitution

Lægemiddelstyrelsen kan selvstændigt træffe afgørelsen eller sende ansøgningen i høring ved en uddannelsesinstitution. Ækvivalensvurderingen foretages af relevante fagfolk og tager udgangspunkt i en sammenligning af dine uddannelseskvalifikationer og den danske bachelor- og kandidatuddannelse i farmaci.  På baggrund af vurderingen angives eventuelt, hvilken supplering der skal til for at ansøgers udenlandske uddannelseskvalifikationer kan sidestilles med en dansk farmaceutuddannelse.

Tredje skridt – Lægemiddelstyrelsens afgørelse

Uddannelsesinstitutionen meddeler vurderingen til Lægemiddelstyrelsen, og du får besked direkte fra Lægemiddelstyrelsen, når de har truffet en afgørelse. I tilfælde af behov for supplering vil du få besked herom i afgørelsen.

Fjerde skridt – Supplering

Hvis du ønsker at supplere din farmaceutuddannelse kan du søge om at følge kurser på fx Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, eller en anden dansk uddannelsesinstitution.

Du skal på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, søge som enkeltfagsstuderende under Åbent Universitet.

Bemærk venligst følgende:

  • Før du kan komme i gang med faglig supplering, skal du kunne dokumentere danskkundskaber svarende til Studieprøven i dansk.
  • På Åbent Universitet skal du betale en kursusafgift for din deltagelse på kurset. Prisen varierer fra 1.200 – 2.000 DKK per ECTS afhængig af statsborgerskab.
  • Du ansøger på en online blanket ”Ansøgningsskema for kurser på de farmaceutiske uddannelser”. Husk at vedlægge dokumentation for danskkundskaber, Sundhedsstyrelsens afgørelse samt dokumentation for statsborgerskab (fx pas)

Læs mere om kurser, adgangskrav, pris, ansøgningsfrist og procedure