Vejledning til udenlandske dyrlæger

Vejledning til autorisation for udenlandske dyrlæger

Første skridt – Ansøgning til Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen udsteder autorisation til både danske og udenlandske dyrlæger, som ønsker at arbejde som dyrlæge i Danmark. For at få autorisation som dyrlæge i Danmark skal du have din uddannelse godkendt i Fødevarestyrelsen. Du skal derfor først afsende en ansøgning til Fødevarestyrelsen med dokumentation for din uddannelse.

Andet skridt – Høring på uddannelsesinstitution

Fødevarestyrelsen kan selvstændigt træffe afgørelsen om autorisationen eller sende ansøgningen i høring ved en uddannelsesinstitution. Ækvivalensvurderingen foretages af relevante fagfolk og tager udgangspunkt i en sammenligning af dine uddannelseskvalifikationer  og den danske kandidatuddannelse i veterinærmedicin.  På baggrund af vurderingen angives eventuelt, hvilken supplering der skal til for at ansøgers udenlandske uddannelseskvalifikationer kan sidestilles med en dansk veterinæruddannelse.

Tredje skridt – Fødevarestyrelsens afgørelse

Uddannelsesinstitutionen meddeler vurderingen til Fødevarestyrelsen, og du får besked direkte fra Fødevarestyrelsen, når de har truffet en afgørelse om autorisationen. I tilfælde af behov for supplering vil du få besked herom i afgørelsen.

Fjerde skridt – Supplering

Hvis du ønsker at supplere din veterinæruddannelse kan du søge om at følge kurser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som enkeltfagsstuderende under Åbent Universitet.

Bemærk venligst følgende:
  • Før du kan komme i gang med faglig supplering, skal du kunne dokumentere danskkundskaber svarende til Studieprøven i dansk (se mere på  UVM’s hjemmeside hvor en liste med udbydere af studieprøven også kan findes.
  • På Åbent Universitet skal du betale en kursusafgift for din deltagelse på kurset. Prisen varierer fra 1.200-2.000 DKK per ECTS afhængig af statsborgerskab.
  • Du ansøger på en online blanket ” Alle andre uddannelser”. Husk at vedlægge dokumentation for danskkundskaber, Fødevarestyrelsens afgørelse samt dokumentation for statsborgerskab (fx pas).

Læs mere om kurser, adgangskrav, pris, ansøgningsfrist og procedure