Eksamensplaner

Medicin

Foråret/sommeren 2019

Efteråret/vinteren 2018/2019

Er du studerende?

På dine uddannelsessider i KUnet finder du al information om frister, tilmelding, afmelding, sygdom ved eksamen og reeksamen.