Meritdatabase

I meritdatabasen kan du finde afgørelser truffet i sager om merit ved studieskift og godkendelse af forhåndsmerit siden 1. januar 2014. Meritdatabasen bliver løbende opdateret.

Sådan bruger du databasen


Du kan bruge databasen  til at undersøge, om et kursus tidligere er blevet godkendt. Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome.

Du kan søge på alle ord i de trufne afgørelser. I søgefeltet kan du fx søge på titlen på kurset. Du kan også søge på en specifik uddannelse og fremsøge alle kurser, der tidligere er godkendt på denne uddannelse, som merit.

Når du har brugt søgefeltet vil der først komme en resultatliste med de overordnede oplysninger vedrørende de kurser, der er søgt frem.

Her kan du se titlen på det fremsøgte kursus:

  • om kurset er godkendt (grøn), ikke godkendt (rød) eller delvist godkendt (gul)
  • hvilken uddannelse, der udbyder kurset
  • hvilken uddannelse på SUND kurset er ansøgt til at indgå i samt
  • om der er tale om et kursus til forhåndsmerit eller merit ved studieskift

I resultatlisten kan du klikke dig ind på de enkelte kurser for at læse yderligere oplysninger om kurset.

Sådan søger du merit

Selvom kurset tidligere er blevet godkendt på din uddannelse, skal du selv søge om meritten.

For studerende

For studerende der er indskrevet på uddannelser på SUND skal dette gøres ved at udfylde korrekt ansøgningsblanket på din uddannelseside på KUnet. 

Skal du søge merit for tidligere, allerede bestået uddannelse, skal du bruge blanketten ”merit - ansøgning fra tidligere uddannelse”.

Skal du søge forhåndsmerit for kommende ophold, skal du bruge blanketten ”forhåndsmerit – ansøgning”.

For ansøgere om optagelse

For dig, der står overfor at søge om optagelse på SUND, angives evt. kurser, som du mener, at du kan få startmerit for, angives dette med afkrydsning i det elektroniske optagelsesskema.

Læs mere om startmerit

Er du i tvivl om, hvordan du søger og hvilke frister, der gælder skal du kontakte
SUND Studie- og Karrierevejledning

Find meritdatabasen her

Find meritdatabasen her