Overflytning – Københavns Universitet

Overflytning

Hvis du har tungtvejende personlige grunde, kan du søge om overflytning fra den uddannelse, som du er igang med, til en tilsvarende uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Betingelser

Fakultetet administrerer overflytning efter en restriktiv praksis. Du kan kun få tilladelse til at blive overflyttet, hvis du opfylder følgende betingelser, og hvis der er ledige pladser på uddannelsen: 

 • Du søger fra en tilsvarende sundhedsvidenskabelige uddannelse.
 • Du har gennemført og bestået, hvad der svarer til samtlige elementer på 1. studieår af den uddannelse, du ønsker overflytning til. Har du ikke bestået, hvad der svarer til 1. studieår, har du ikke mulighed for at blive overflyttet. Du henvises i stedet for til Københavns Universitets optagelsesprocedure til hhv. bachelor- eller kandidatuddannelserne.
 • Du har tungtvejende personlige grunde, som skal kunne dokumenteres. 

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt på forhånd at få vurderet, om du har bestået hvad der svarer til 1. studieår. Der henvises i stedet til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets meritdatabase og uddannelsernes studieordninger. Hvis du er i tvivl, så søg om både almindelig optagelse og om overflytning. 

Din ansøgning

Din ansøgning om overflytning skal være uddybet og vedlagt dokumentation for de forhold, som du henviser til.

Din ansøgning skal bestå af:

 1. Oplysninger om dit navn, dit danske cpr. nummer (hvis du har et), dit telefonnummer og din e-mailadresse.
 2. Oplysninger om, hvilken uddannelse du søger overflytning fra og til. 
 3. Attesteret dokumentation for de beståede elementer på den uddannelse, som du er indskrevet på. Det skal fremgå af dokumentationen, hvor mange eksamensforsøg du har brugt på dine eksaminer, og datoerne for eksamensforsøgene skal fremgå. Dokumentationen skal være stemplet og underskrevet af din nuværende uddannelsesinstitution.
 4. Kursus- og eksamensbeskrivelser for alle beståede kurser og eksaminer på uddannelse, som du aktuelt er indskrevet på.
 5. En redegørelse for dine tungtvejende personlige grunde til, at du søger om overflytning. 
 6. Dokumentation for dine personlige grunde til, at du ønsker overflytning. Fx dokumentation for din egen eller dit barns sygdom, som kræver behandling ved et hospital i hovedstadsområdet.

Din ansøgning vil ikke blive taget i betragtning, hvis du ikke har vedlagt samtlige af de nævnte dokumenter.

Ansøgningsfrister

 • Studiestart 1. september: Ansøgningsfrist 1. maj.
 • Studiestart 1. februar: Ansøgningsfrist 1. november.

Send din ansøgning

Da vores svar på din ansøgning kan indeholde personfølsomme oplysninger, vil det blive sendt til dig i et almindeligt brev. Du skal derfor angive din postadresse i ansøgningen.

Send din ansøgning til

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Sektionen for Legalitet og Studienævnsbetjening
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
Blegdamsvej 3B
2200 Kbh. N