Valgfag 2018/19 og 2019/20

Nedenfor finder du de valgfag, der udbydes i studieårene 2018/19 2019/20 for studerende på følgende uddannelser:

Det er vigtigt, at du orienterer dig om anbefalede faglige forudsætninger og evt. adgangskrav i kursusbeskrivelserne. Her kan du også læse om kursernes indhold, målbeskrivelser og eksamen. Bemærk at studerende på den uddannelse, som udbyder kurset, har førsteret til pladser på kurset. Hvis der er tilmeldt flere studerende til kurset end der er kapacitet, vil studerende på den uddannelse, som udbyder kurset have førsteret til plads på kurset. Øvrige pladser bliver fordelt efter tilfældighedsprincippet.

Tilmelding
Du tilmelder dig kurserne via Selvbetjeningen i KUnet. Bemærk dog, at tilmelding til sommerkurser sker på særligt skema - læs mere i kursusbeskrivelserne.
OBS. Som studerende på en anden uddannelse, end den der udbyder det sommerkursus du ønsker at følge, kan du ikke være garanteret en plads, idet sommerkurserne kan have andre krav til studentersammensætning, antal pladser, etc. Hvis du har spørgsmål til dine muligheder for at få en plads på et sommerkursus, bedes du kontakte kursuskoordinatoren, som er angivet i kursusbeskrivelsen. Du kan også læse mere om sommerkurser her: https://sund.ku.dk/uddannelse/sommerkurser/

Elective courses 2018/19 and 2019/20

Below you can see the elective courses offered in the study years 2018/19 and 2019/20 for students in the following programmes:

It is important that you check if some of the courses recommend that you have specific knowledge in a topic or maybe specific requirements, which means that the course is only open to some students. You can also see the course content, learning outcomes and exam details in the course descriptions. Students enrolled in the programme that offers the course have first priority to slots in the course. If there is registered for more students for the course than there are capacity, the students on the programme offering the course have first right to place on the course. Other slots will be allocated randomly among the students from other programmes registered for the course.

Registration
You register for the courses in the Self Service at KUnet. Please note that registration to the summer courses are done in a special registration form - read more in the course descriptions.
NB. If you wish to follow a summer course offered by one of the other programmes, you are not automatically secured a slot in the course by registration. This is due to the fact, that some summer courses are required to enroll students from different programmes and faculties. If you have any questions regarding enrollment, please contact the course coordinator stated in the course description. Read more about summer courses: https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/

Valgfag og sommerkurser / elective and summer courses - links available from primo May

Nedenfor finder du kurserne som kan tages af studerende på de enkelte uddannelser

Below you will find the courses available to students on the individual programmes:

Bachelor i Folkesundhedsvidenskab / BSc in Public Health Science

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab / MSc in Public Health Science

Sommerkurser /summer courses 2019:

Interdisciplinary Aspects of Healthy Aging – 5 ECTS

Field course in Sri Lanka on Cross-disciplinary Health Research – 7,5 ECTS

Arctic Health - 7,5 ECTS

Urbanisation and Health - global and perspectives with Copenhagen as a case - 5 ECTS

Global Health Challenges - 5 ECTS

International Health - 5 ECTS

Rethinking Healthcare - Innovation as a powerful driver - 5 ECTS

Forår/Spring 2019:

Forvaltningslære og forvaltningsret - 10 ECTS - videopræsentation

Children and Environmental Health - 10 ECTS - video presentation

Cancelled - Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS - video presentation

Aflyst - Avancerede spørgeskemametoder - 5 ECTS - videopræsentation

Public Health in the Media - 5 ECTS - video presentation

Systematic Reviews and Meta-analysis - a practical course - 5 ECTS - video presensation

Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred - 10 ECTS - videopræsentation

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS

Efterår/Fall 2019:

Lægemiddeløkonomi og regulering - 10 ECTS

Medical Humanities - 5 ECTS

Sexual Health and Public Health - 10 ECTS

The Sociology of Aging and Dying - 10 ECTS

Reproductive Technologies and Family Ties - 10 ECTS

Occupational Health in a Public Health Perspective - 10 ECTS

Intervention og evaluering; introduktion til metode og teori - 10 ECTS

Cardio-metabolic Diseases in Global Populations - 7,5 ECTS

Forår/Spring 2020:

Precision medicine in public health – concepts, assumptions of causality and prediction, methods and societal challenges - 10 ECTS

Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS

Public Health in the Media - 5 ECTS

Det dataintensive sundhedsvæsen: Visioner, politik og praksis - 10 ECTS

Survival and Event History Analysis - 10 ECTS

Life Course Influences on Health and Aging. Epidemiology and Theory - 10 ECTS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS

Bachelor i Sundhed og Informatik / BSc in Health Informatics

Kandidat i Sundhed og Informatik / MSc in Health Informatics

Sommerkurser /summer courses 2019:

Field course in Sri Lanka on Cross-disciplinary Health Research – 7,5 ECTS

Arctic Health - 7,5 ECTS

Urbanisation and Health - global and perspectives with Copenhagen as a case - 5 ECTS

Rethinking Healthcare - Innovation as a powerful driver - 5 ECTS

Forår/Spring 2019:

Forvaltningslære og forvaltningsret - 10 ECTS - videopræsentation

Children and Environmental Health - 10 ECTS - video presentation

Cancelled - Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS - video presentation

Public Health in the Media - 5 ECTS - video presentation

Systematic Reviews and Meta-analysis - a practical course - 5 ECTS - video presentation

Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred - 10 ECTS - videopræsentation

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS

Efterår/Fall 2019:

Lægemiddeløkonomi og regulering - 10 ECTS

Medical Humanities - 5 ECTS

Sexual Health and Public Health - 10 ECTS

The Sociology of Aging and Dying - 10 ECTS

Reproductive Technologies and Family Ties - 10 ECTS

Occupational Health in a Public Health Perspective - 10 ECTS

Intervention og evaluering; introduktion til metode og teori - 10 ECTS

Cardio-metabolic Diseases in Global Populations - 7,5 ECTS

Forår/Spring 2020:

Precision medicine in public health – concepts, assumptions of causality and prediction, methods and societal challenges - 10 ECTS

Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS

Public Health in the Media - 5 ECTS

Det dataintensive sundhedsvæsen: Visioner, politik og praksis - 10 ECTS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS

Kandidat i Humanbiologi / MSc in Human Biology

Sommerkurser /summer courses 2019:

Advanced Methods for the Analysis of Protein Disease Mechanisms – 5 ECTS

Forensic Genetics and Massively Parallel Sequencing - 5 ECTS

Interdisciplinary Aspects of Healthy Aging – 5 ECTS

Field course in Sri Lanka on Cross-disciplinary Health Research – 7,5 ECTS

Arctic Health - 7,5 ECTS

Urbanisation and Health - global and perspectives with Copenhagen as a case - 5 ECTS

Global Health Challenges - 5 ECTS

International Health - 5 ECTS

Rethinking Healthcare - Innovation as a powerful driver - 5 ECTS

Efterår/Fall 2018:

Bacterial biofilms and their role in chronic infections – 5 ECTS

Translational Pharmacology - From Concept to Medical Drug and from Concept to Biotech Company – 5 ECTS

Grant Application Writing – 5 ECTS

Neuronal Signaling – 5 ECTS

Introduction to Molecular Bioscience - 5 ECTS

Stress and Health from a Life Course Perspective - 10 ECTS - video presentation

Fertilitet og sundhed - 10 ECTS - videopræsentation

Komplementær og alternativ medicin - nye strømninger på sundhedsområdet - 10 ECTS - videopræsentation

Screening and Epidemiology - 5 ECTS - video presentation

Statistical analysis of repeated measurements with mixed models - 5 ECTS - video presentation

Migration and Health - 10 ECTS - video presentation

Obesity in a Cross-disciplinary Perspective - 10 ECTS - video presentation

Ethnicity and cardio-metabolic diseases in a global perspective – 10 ECTS

Forår/Spring 2019:

Forvaltningslære og forvaltningsret - 10 ECTS - videopræsentation

Children and Environmental Health - 10 ECTS - video presentation

Cancelled - Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS - video presentation

Public Health in the Media - 5 ECTS - video presentation

Systematic Reviews and Meta-analysis - a practical course - 5 ECTS - video presentation

Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred - 10 ECTS - videopræsentation

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS

Efterår/Fall 2019:

Lægemiddeløkonomi og regulering - 10 ECTS

Medical Humanities - 5 ECTS

Sexual Health and Public Health - 10 ECTS

Reproductive Technologies and Family Ties - 10 ECTS

Occupational Health in a Public Health Perspective - 10 ECTS

Cardio-metabolic Diseases in Global Populations - 7,5 ECTS

Forår/Spring 2020:

Precision medicine in public health – concepts, assumptions of causality and prediction, methods and societal challenges - 10 ECTS

Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS

Public Health in the Media - 5 ECTS

Det dataintensive sundhedsvæsen: Visioner, politik og praksis - 10 ECTS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS

Kandidat i Global Health / MSc in Global Health

Sommerkurser /summer courses 2019:

Interdisciplinary Aspects of Healthy Aging – 5 ECTS

Field course in Sri Lanka on Cross-disciplinary Health Research – 7,5 ECTS

Arctic Health - 7,5 ECTS

Urbanisation and Health - global and local perspectives with Copenhagen as a case - 5 ECTS

One Health - 5 ECTS

Rethinking Healthcare - Innovation as a powerful driver - 5 ECTS

Forår/Spring 2019:

Forvaltningslære og forvaltningsret - 10 ECTS - videopræsentation

Children and Environmental Health - 10 ECTS - video presentation

Cancelled - Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS - video presentation

Public Health in the Media - 5 ECTS - video presentation

Systematic Reviews and Meta-analysis - a practical course - 5 ECTS - video presentation

Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred - 10 ECTS - videopræsentation

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS

Efterår/Fall 2019:

Cardio-metabolic Diseases in Global Populations - 7,5 ECTS

Lægemiddeløkonomi og regulering - 10 ECTS

Medical Humanities - 5 ECTS

Sexual Health and Public Health - 10 ECTS

The Sociology of Aging and Dying - 10 ECTS

Reproductive Technologies and Family Ties - 10 ECTS

Occupational Health in a Public Health Perspective - 10 ECTS

Intervention og evaluering; introduktion til metode og teori - 10 ECTS

Forår/Spring 2020:

Precision medicine in public health – concepts, assumptions of causality and prediction, methods and societal challenges - 10 ECTS

Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS

Public Health in the Media - 5 ECTS

Det dataintensive sundhedsvæsen: Visioner, politik og praksis - 10 ECTS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS

Sundhedsfaglig Kandidat / MSc in Health Science

Sommerkurser /summer courses 2019:

Field course in Sri Lanka on Cross-disciplinary Health Research – 7,5 ECTS

Arctic Health - 7,5 ECTS

Urbanisation and Health - global and local perspectives with Copenhagen as a case - 5 ECTS

Global Health Challenges - 5 ECTS

International Health - 5 ECTS

Rethinking Healthcare - Innovation as a powerful driver - 5 ECTS

Efterår/Fall 2018:

Bacterial biofilms and their role in chronic infections – 5 ECTS

Translational Pharmacology - From Concept to Medical Drug and from Concept to Biotech Company – 5 ECTS

Grant Application Writing – 5 ECTS

Neuronal Signaling – 5 ECTS

Introduction to Molecular Bioscience - 5 ECTS

Stress and Health from a Life Course Perspective - 10 ECTS - video presentation

Fertilitet og sundhed - 10 ECTS - videopræsentation

Komplementær og alternativ medicin - nye strømninger på sundhedsområdet - 10 ECTS - videopræsentation

Screening and Epidemiology - 5 ECTS - video presentation

Statistical analysis of repeated measurements with mixed models - 5 ECTS - video presentation

Migration and Health - 10 ECTS - video presentation

Obesity in a Cross-disciplinary Perspective - 10 ECTS - video presentation

Ethnicity and cardio-metabolic diseases in a global perspective – 10 ECTS

Forår/Spring 2019:

Forvaltningslære og forvaltningsret - 10 ECTS - videopræsentation

Children and Environmental Health - 10 ECTS - video presentation

Cancelled - Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS - video presentation

Public Health in the Media - 5 ECTS - video presentation

Systematic Reviews and Meta-analysis - a practical course - 5 ECTS - video presentation

Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred - 10 ECTS - videopræsentation

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS

Efterår/Fall 2019:

Lægemiddeløkonomi og regulering - 10 ECTS

Medical Humanities - 5 ECTS

Sexual Health and Public Health - 10 ECTS

The Sociology of Aging and Dying - 10 ECTS

Reproductive Technologies and Family Ties - 10 ECTS

Occupational Health in a Public Health Perspective - 10 ECTS

Cardio-metabolic Diseases in Global Populations - 7,5 ECTS

Forår/Spring 2020:

Precision medicine in public health – concepts, assumptions of causality and prediction, methods and societal challenges - 10 ECTS

Advanced Health Economics with STATA - 10 ECTS

Public Health in the Media - 5 ECTS

Det dataintensive sundhedsvæsen: Visioner, politik og praksis - 10 ECTS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS