Nyheder - Forskning - Videnskab – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Nyheder

Trivsel 15/09 2017

Nye veje til trivsel og sundhed i almennyttigt boligområde

Forskere fra Københavns Universitet skal i et nyt projekt følge beboeres trivsel og sundhed i boligområdet Taastrupgaard før, under og efter store forandringer i boligmasse og institutioner. Målet er at udvikle og dokumentere tiltag, der skal fremme beboernes trivsel og sundhed i tæt samarbejde med beboerne selv, foreningslivet og Høje Taastrup Kommune. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Etik 13/09 2017

Antropologen, der undersøger etikken i brugen af personlig medicin

Hvordan forvalter vi det gode liv? Spørgsmålet løber som en rød tråd gennem forskningsprojekterne hos professor MSO Mette Nordahl Svendsen. For nylig har hun fået tildelt Semper Ardens bevilling fra Carlsbergfondet på 15 mio. kr. for sit nyskabende forskningsprojekt MeInWe. Her skal hun undersøge, hvordan vi som samfund kan skabe en etisk forsvarlig og social retfærdig integration af personlig medicin i det danske samfund.

Forskningsbevilling 12/09 2017

Millioner fra ERC til forskning i akrylamids mulige sundhedsskadelige virkninger

Lektor Marie Pedersen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab modtager i år 1,5 millioner euro i en forskningsbevilling fra Det Europæiske Forskningsråd. Pengene skal gå til et projekt, der undersøger sammenhænge mellem ufødte børns udsættelse for akrylamid og relaterede reaktive stoffer, som dannes under opvarmning af visse fødevarer, og uønskede effekter på børn og unges helbred.

Antibiotikaresistens 08/09 2017

Forskere nedbryder resistente bakteriers forsvar over for antibiotika

Forskere fra Københavns Universitet har fundet en metode, hvormed antibiotika kan bringes til at ramme sygdomsfremkaldende bakterier, der ellers er naturligt resistente over for behandling. Metoden går i grove træk ud på at ramme bakteriens energicenter, så antibiotika nemmere kan trænge ind i bakteriecellen og slå den ihjel.

Udstilling 04/09 2017

Sukkersødt teater forener kunst og forskning

Hvad sker der, når kunsten undersøger forskningen? I udstillingen Sugar Theater har kunstnere i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet skabt fire kunstværker om sukker. En usædvanlig udstilling, der leger med vores viden om sukker og udforsker rummet mellem kunst og forskning.

Nyt beredskab 01/09 2017

Indsatsen mod sygdomsudbrud styrkes med sammenlægning af humant og veterinært beredskab

Fra 2020 overtager Statens Serum Institut og Københavns Universitet sammen det veterinære beredskab. For sundhedsminister Ellen Trane Nørby åbner det nye muligheder for at forebygge og bekæmpe sygdomme ud fra et One health-perspektiv, fordi mange bakterier og sygdomme bevæger sig til mennesker fra miljø og dyr.

Ny hjerneteori 29/08 2017

Hvordan fungerer hjernen?

Hjerneforskere fra SUND tager første skridt mod til en samlet teori om hjernens funktioner. Idéerne er udviklet i samarbejde med internationalt ledende neurovidenskabelige eksperter og blev i starten af sommeren udgivet i det videnskabelige tidsskrift, NEURON.

Mød os på:

SUND Forskning