Core faciliteter – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Forskning > Core faciliteter

Core faciliteter

Core facilitererCore-faciliteter er faciliteter med specialudstyr. De er tilgængelige for forskergrupper på Københavns Universitet og forskere fra andre universiteter og fra hospitaler.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet råder over en række core-faciliteter, som betjener interne og eksterne forskergrupper.

Metodeudvikling og samarbejde

Med etablering af core-faciliteter skabes ressourcer til metodeudvikling og opbygning af nye kompetencer. Det giver en mere koordineret indsats og forbedret kvalitet, end hvis samme funktion skal løses af hver enkelt forskergruppe.

Core-faciliteten opsætter og afprøver nye metoder. Det er en opgave, som ofte ikke kan løses af de enkelte forskergrupper, fordi det kræver særlige ressourcer. Core-faciliteterne bidrager til, at der dannes centrum for et aktivt videnskabeligt miljø, som er værdifuld for de forskellige forskeruddannelser.

Åbent for eksterne brugere

Core-faciliteterne er tilgængelige for forskergrupper på Københavns Universitet og forskere fra andre universiteter og hospitaler. Den brede adgang sikrer, at det kostbare udstyr bliver brugt hensigtsmæssigt. 

Core-faciliteter

Clustre med funktion som core-faciliteter

Ved siden af fakultetets core-faciliteter findes tre tværfaglige forskningsclustre med funktion som core-facilitet: