Optagelse af billeder og video

Du skal altid have en aftale, hvis du vil optage billeder, film eller video på SUND.

Det sker via SUND Kommunikation, og du skal udfylde:


I formularen skal du blandt andet oplyse tidspunkt for optagelser, varighed, formål og kontaktinfo. SUND Kommunikation har som målsætning at svare på henvendelser om optagelser inden for tre arbejdsdage.

Vi kan kontaktes via kommunikation@sund.ku.dk, hvis du har andre spørgsmål.

Kriterier for at optage på SUND

 

 

 

Der kan - efter en konkret vurdering, gives mulighed for optagelser til serier og film, såfremt serien eller filmen indeholder temaer og aktiviteter, der er nært koblet til SUNDs aktiviteter, herunder sundhedsvidenskabelig forskning, innovation og uddannelse.

SUND forbeholder sig retten til ikke at give mulighed for optagelser, hvis det vurderes, at serien eller filmens indhold er uforenligt med SUNDs værdier, har stærkt kontroversielt indhold og vil miskreditere SUNDs renommé.

Derudover forbeholder SUND sig retten til ikke at give mulighed, hvis det vurderes, at optagelserne vil gå ud over den almindelige drift.

Ved aftale om optagelse af serier eller film skal der betales for den administrative understøttelse, der skal til for at gennemføre optagelserne. Derudover vil der skulle betales for leje af lokaler. Se gældende prisliste.

 

 

 

 

 

Samtykke og GDPR

Det er til enhver tid den, der optagers ansvar at sikre skriftligt samtykke forud for optagelserne. Samt sikre dig, at materialet opbevares eller udgives i overensstemmelse med gældende persondataregler.