19. januar 2021

Danske hjerte-kar-kræfter samles i landsdækkende akademi

Hjerte-kar-sygdom

Et nyt nationalt akademi med navnet Danish Cardiovascular Academy vil samle forskningskræfterne inden for hjerte-kar-sygdomme for at forbedre mulighederne for diagnose, behandling og forebyggelse. Novo Nordisk Fonden bevilger 150 mio. kr. til akademiet, og Hjerteforeningen støtter med yderligere 30 mio. kr.

Model af menneskets hjerte
(Foto: Colourbox)

Hvert år bliver mere end 55.000 personer diagnosticeret med hjerte-kar-sygdomme i Danmark, og et stigende antal lever med kroniske hjerte-kar-sygdomme.

For at forebygge hjerte-kar-sygdomme og højne livskvaliteten for personer, som lever med sygdommene, bliver et nyt nationalt akademi med navnet ”Danish Cardiovascular Academy” nu etableret. Novo Nordisk Fonden bevilger 150 mio. kr. til etablering og drift af akademiet, der vil samle kapaciteter og viden inden for feltet.

Akademiet vil uddele over 100 ph.d. og postdoc-stipendier over en periode på 6 år og vil i tæt samarbejde med Hjerteforeningen lave et trænings- og udviklingsnetværk med henblik på uddanne fremtidens hjertekredsløbsforskere.

Interdisciplinære projekter

Akademiet bliver forankret på Aarhus Universitet og har Københavns Universitet som tæt samarbejdspartner. Professor Christian Aalkjær fra AU og KU bliver Executive Managing Director, mens Professor Thomas Jespersen fra KU bliver Head of Training and Education i akademiet. Begge professorer har været de drivende kræfter bag projektet, som modtager bevillingen fra Hjerteforeningen og Novo Nordisk Fonden.

”Det er helt centralt for os, at de projekter, der støttes gennem akademiet, er interdisciplinære og tværsektorielle. Det skal sikre, at der skabes en bred faglighed både i uddannelsen af det unge talent og i forskningsprojektet,” siger professor Thomas Jespersen.

Thomas Jespersen
Professor Thomas Jespersen, Biomedicinsk Institut, KU, forsker i hjertearytmi med et stærk fokus på den translationelle akse til klinikken. Programleder af den kardiovaskulære del af SUNDs PhD skole og leder af Danish Cardiovascular Research Academy, der fra medio 2021 vil blive integreret i Danish Cardiovascular Academy.

Ideen med at opsamle viden om hjerte-kar-sygdomme på tværs af institutioner og discipliner er at skabe en bedre forståelse af de mekanismer, der leder til hjerte-kar-sygdomme. Dermed bliver det muligt at forbedre diagnose, behandling og forebyggelse af disse sygdomme.

”Danish Cardiovascular Academy vil sikre udviklingen af forskertalenter, samt facilitere samarbejdet mellem højtuddannede forskere og klinikere i hele landet. Satsningen vil på afgørende vis kunne bidrage til at hjerte-kar-området har mulighed for at profilere sig i den internationale forsknings superliga og skabe resultater til gavn for befolkningen.  Det er et initiativ, vi glæder os til at få i gang,” siger Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU.

Patienternes perspektiv inddrages aktivt

Foruden at samle viden og kapaciteter fra universiteter, hospitaler og andre forskningsinstitutioner vil Danish Cardiovascular Academy lægge vægt på at inddrage patienternes perspektiv. Derfor er patientorganisationen Hjerteforeningen en af partnerne i akademiet og bidrager med yderligere 30 mio. kr. til samarbejdet.

”I Hjerteforeningen er vi glade for og stolte over, at vi som patientorganisation er inddraget aktivt i opbygningen af Danish Cardiovascular Academy. At inddrage en patientorganisation så aktivt er visionært og giver de bedste forudsætninger for at forme og løfte fremtidens danske forskning i hjerte-kar-sygdomme til gavn for patienter og samfundet, ” siger Anne Kaltoft, adm. direktør, Hjerteforeningen.

Christian Aalkjær
Professor Christian Aalkjær, Institut for Biomedicin, AU samt KU, forsker i modstandskarrenes fysiologi og farmakologi. Tidligere leder af det kardiovaskulære Ph.D. program ved AU. President for European Society for Microcirculation.

Danish Cardiovascular Academy vil skabe et stærkt nationalt og internationalt netværk på tværs af faggrænser og sektorer. Derudover vil akademiet fokusere på at rekruttere de bedste ph.d.-studerende og postdocs inden for hjerte-kar-området.

”Danmark har en lang tradition for forskning i hjerte-kar-sygdomme, men de mange gode kræfter på området er aldrig blevet samlet før. Det vil Danish Cardiovascular Academy ændre på, og det er en udvikling, Novo Nordisk Fonden ser mange positive perspektiver ved og dermed gerne vil støtte,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Om Danish Cardiovascular Academy

Novo Nordisk Fonden bevilger 150 mio. kr. til etablering og drift af Danish Cardiovascular Academy over en seksårig periode. Akademiet er forankret ved Aarhus Universitet.

De øvrige danske samarbejdspartnere er:

  • Syddansk Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Københavns Universitet
  • De fire universitetshospitaler i Aarhus, Odense, Aalborg og København
  • Hjerteforeningen
  • Dansk Cardiologisk Selskab

Kontakt

Professor Thomas Jespersen
Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut
Mobil: 24805190
Mail: thojes@sund.ku.dk