16. februar 2021

Hudprøver fra 3.000 patienter skal gøre os klogere på psoriasis og eksem

Biobank

Herlev og Gentofte Hospital og LEO Foundation Skin Immunology Research Center ved Københavns Universitet etablerer nyt forskningsprogram hvori der indgår en biobank med hud- og blodprøver fra 3.000 patienter med hudlidelser som psoriasis og eksem. Biobanken er den første af sin slags i verden og skal kaste lys over en række af de mest almindelige hudsygdomme.

Forsker i laboratoriet
Forskning på LEO Foundation Skin Immunology Research Center (Foto: Københavns Universitet)

Forskere har i mange år haft svært ved at afkode, hvorfor hudsygdomme som psoriasis og eksem rammer nogle personer hårdere end andre, hvorfor nogle patienter udvikler følgesygdomme og hvorfor nogle ikke reagerer på behandling. Det skal et nyt forskningsprogram – herunder en såkaldt biobank – lave om på, ved at give viden om hvordan hudsygdomme udvikler sig hos patienter over tid. Viden, der er helt nødvendig, for i sidste ende at kunne udvikle nye og skræddersyede behandlinger.

Målet er at indsamle data fra 3.000 patienter med hudsygdomme – og på sigt stille data og viden til rådighed for forskere fra hele verden til gavn for patienter med hudsygdomme.

”Vi etablerer et nyt forskningsprogram med klinisk data, blod- og hudprøver fra 3.000 patienter, som skal hjælpe os med at forstå de meget udbredte sygdomme psoriasis og eksem. Vi følger patienterne løbende over tid, hvilket kommer til at give os helt unikke data og et nyt indblik. Sådan en biobank findes simpelthen ingen andre steder,” siger Charlotte Bonefeld, konstitueret direktør og professor i LEO Foundation Skin Immunology Research Center på Københavns Universitet.

Forskningsprogrammet er et samarbejde mellem LEO Foundation Skin Immunology Research Center, Københavns Universitet og Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. LEO Fondet har bevilget 40 mio. kr. til programmet.

Skræddersyet behandling og tæt samarbejde

Tæt samarbejde mellem klinikere og forskere på tværs af hospital og universitet er kernen i forskningsprogrammet. Sammen med tæt kontakt til patienter via patientforeninger skal det tværfaglige samarbejde sikre forskningens relevans og gennemslagskraft hos patienterne.

”Vores tætte samarbejde mellem basalforskere og kliniske forskere giver en unik mulighed for at samle patientinformationer, hud- og blodprøver fra samme patient over flere år og vil gøre det muligt at udføre ny forskning, der vil føre til mere effektive behandlinger,” siger Lone Skov, klinisk professor og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital.

”Biobanken bliver en værdifuld ressource i fremtiden, hvor centeret og samarbejdspartnere fra hele verden kan få adgang til et omfattende arkiv af prøver og data af højeste kvalitet. Det vil få stor betydning for, hvor hurtigt vi kan omsætte idéer til konkrete resultater”, tilføjer Lone Skov. 

Rekrutteringen af patienter til forskningsprogrammet begynder i 2021.

Forskningsfaciliteter i top

Etableringen af det nye forskningsprogram understreger, at LEO Foundation Skin Immunology Research Center fortsat skal være et hudforskningscenter i verdensklasse. Centeret skal både være base for de fremmeste forskere i hudsygdomme og kunne understøtte samarbejdet mellem grundforskningen og de kliniske miljøer på hospitalerne.

For at kunne nå det mål, er det vigtigt, at forskningsfaciliteterne og infrastrukturen er i top. Og det er netop det, som det nye forskningsprogram bidrager til.

Direktør i LEO Fondet Jesper Mailind glæder sig til at følge det nye forskningsprogram:

”Hudsygdomme udgør et stort problem for mange mennesker i hverdagen. Det er derfor vigtigt at øge vores samlede viden om hudsygdomme. Med den nye biobank har LEO Foundation Skin Immunology Research Center en helt unik mulighed for at styrke samarbejdet mellem den kliniske og basale forskning indenfor immunologi, hud og hudsygdomme - og for at samle ny viden, som kan bane vejen for bedre forståelse og behandling af eksempelvis psoriasis og eksemsygdomme.”

Kontakt:

Professor Charlotte Bonefeld
+45 35 32 78 66
cmenne@sund.ku.dk

Professor Lone Skov
+45 38 67 32 04
lone.skov.02@regionh.dk

Kommunikationskonsulent Mathias Traczyk
93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk