3. marts 2021

Unge mænd venter med at få børn: Frygter at miste vennerne

Familiedannelse

Det bliver sværere at få børn med alderen, men alligevel udsætter mange unge mænd at få deres første barn. Nu viser forskning, at mændene udsætter familiestiftelse, fordi de gerne vil gøre tingene i ”den rigtige rækkefølge” og blandt andet frygter at miste deres venner.

Ung far og søn
(Foto: Colourbox)

Hvornår man er klar til at få børn?  Det er et af de store spørgsmål, som der ikke findes enkle svar på. Men det er et biologisk faktum, at det både for kvinder og mænd bliver sværere at få børn med alderen.

Alligevel får man i gennemsnit sit første barn senere i dag end nogensinde før. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende – både for mødre og fædre – er steget siden 1980’erne over hele Skandinavien. Samtidig er andelen af danske mænd, der er barnløse, når de er 50 år, steget til cirka en ud af fem. Men hvorfor ved man ikke.

Derfor har forskere fra Københavns Universitet lavet et interviewstudie, der skal afdække, hvad de unge danske og svenske mænd selv oplever som barrierer for at få børn.

”De unge mænd i vores interviewstudie fortæller, at de gerne vil gøre tingene i den rigtige rækkefølge: Tage en uddannelse, have et fast forhold, få et fast arbejde, have økonomisk stabilitet og en sikker boligsituation og derefter få børn. Så der er altså nogle ting, der skal være på plads, før de ønsker at stifte familie,” siger Gritt Marie Hviid Malling, videnskabelig assistent på Institut for Folkesundhedsvidenskab og førsteforfatter til studiet.

Taler ikke om børn med vennerne

Forskerne mener, det er vigtigt at undersøge årsagerne bag, fordi udsættelsen af at stifte familie betyder, at flere kommer i fertilitetsbehandling og flere i sidste ende bliver barnløse.

For de unge mænd i studiet handler det dog ikke alene om kronologien i, hvad man gør først i sit liv. Der ser også ud til at være en friheds-barriere for de unge mænd. Flere angiver i hvert fald tabet af frihed som væsentligt.

”For nogle af mændene handler det om friheden til at gøre, hvad de har lyst til og ikke leve i et stramt, skemalagt liv. For andre handler det om friheden til at udleve nogle karrieredrømme. Fælles for dem er, at de udsætter at få børn, fordi de ikke vil give kald på deres frihed endnu,” siger Gritt Marie Hviid Malling.

”Nogle af de unge mænd i vores undersøgelse ser faktisk også ud til at være bange for at miste deres venner, når de får børn. Flere af dem siger, at de ikke taler med deres nære venner om at få børn, fordi de ikke vil ødelægge deres image som unge mennesker, der har tid til at se deres venner flere år ud i fremtiden,” forklarer hun.

Moden, ikke klar

Forskerne ser et logisk problem i nogle af de unge mænds tilbageholdenhed over for at tale med venner om at få børn. For mange af dem ønsker faktisk at stifte familie samtidig med deres venner, så forskerne håber, studiet kan belyse den svære samtale, forklarer professor mso Lone Schmidt, der er medforfatter til studiet.

”Det er lidt paradoksalt, at mændene i vores studie ikke taler med deres nære venner om at få børn. For de angiver, at de faktisk gerne vil have børn samtidig med deres venner. Men den timing bliver jo svær for dem at opnå, når de ikke ved, hvilken timing deres venner har,” forklarer professor mso Lone Schmidt fra Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Til gengæld fortæller de unge mænd i studiet, at de taler med deres nære familie om at få børn, hvor de angiver, at de gerne vil have samme tætte forhold til deres børn, som de havde til deres egne forældre. De ønsker også, at deres fremtidige børn kan nå at lære deres bedsteforældre at kende. Men de oplever ikke et pres fra deres forældre om at skulle skynde sig.

”For mange af mændene i undersøgelsen handler det meget om en følelse af at være klar, som de ikke har endnu. Mange angiver faktisk, at de er modne nok til at få børn. Om de så forstår modenheden som biologisk eller psykologisk, ved vi ikke. Alt, vi kan sige, er, at de føler sig modne, men ikke klar,” siger Lone Schmidt.

Forskerne håber, at den nye forskning kan give anledning til at, at der i fremtiden kommer undervisning om familiedannelse, viden om frugtbarhed, risikofaktorer for nedsat frugtbarhed og seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark. Sådan at fremtidige generationer kan tage velinformerede beslutninger i forhold til deres familiedannelse.

 

Læs studierne bag:
‘Doing it in the right order’: childless men’s intentions regarding family formation

Taking fertility for granted – a qualitative exploration of fertility awareness among young, childless men in Denmark and Sweden

 

Kontakt:

Videnskabelig assistent  Gritt Marie Hviid Malling
Tlf. 29 66 09 56
Mail: gmhm@sund.ku.dk

Professor mso Lone Schmidt
Tlf. 22 41 65 85
Mail:lone.schmidt@sund.ku.dk

Pressemedarbejder Mathias Traczyk
93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk