25. juni 2021

KUs mikrobiologiske og infektions-medicinske forskning rykker op i superligaen med ny donation til etablering af højt specialiserede laboratorier

Laboratorier

Med en stor donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal får Københavns Universitet nu mulighed for at etablere en ny facilitet i Mærsk Tårnet, som er den første af sin art i Danmark. I de såkaldte GMO klasse 3-laboratorier vil forskere i Danmark kunne arbejde med bl.a. virus på et langt mere avanceret niveau end hidtil – og dermed skabe ny viden og indsigt til gavn for alle.

Mærsk Tårnet set om natten
Laboratorierne skal ligge i Mærsk Tårnet på Blegdamsvej. (Foto: Adam Mørk)

Formand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla siger i anledning af donationen:

”Ambitionen med Mærsk Tårnet var at sikre dansk forskning state-of-the-art biomedicinske forskningsfaciliteter på højeste internationale niveau. De nye GMO klasse 3-laboratorier skal medvirke til, at Danmark også fremadrettet kan tiltrække de allerbedste forskere indenfor bl.a. vaccineudvikling. Et område som har yderste relevans efter det seneste års dramatiske udvikling.”

Investeringer i forskning og ny viden betaler sig. Det så verdenen tydeligt med den meget hurtige omsætning af basal grundforskning til de helt nye vacciner mod Covid-19, som i dag baner vejen for en genåbning af Danmark og samfund overalt i verden.

Virussygdomme vil imidlertid også i fremtiden være en meget reel trussel mod folkesundheden. Derfor er det vigtigt at sikre dygtige forskere, der kan finde nye behandlinger og udvikle nye vacciner, ligesom det er kritisk løbende at investere i moderne og sikker infrastruktur, der gør det muligt at arbejde med potentielt sundhedsskadelige mikroorganismer.

Med den generøse donation fra A. P. Møller Fonden får Københavns Universitet nu mulighed for at starte forundersøgelserne til projektet, som når det står færdigt, vil give forskere i Danmark adgang til GMO klasse 3-laboratorier i verdensklasse. Den nye facilitet skal bogstavelig talt ’bygges ind’ som et topsikret område i Mærsk Tårnet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

”Det er fantastisk for alle de forskere, der arbejder med mikroorganismer og immunsystemet, at vi nu vil få adgang til GMO klasse 3-laboratorier på Københavns Universitet. Det er en visionær investering fra A.P. Møller Fonden, som vil give et kæmpe løft til vores forskningsmiljøer. Det er en investering, som gør det muligt at bringe vores virus- og vaccineforskning op i den europæiske superliga”, siger rektor på Københavns Universitet Henrik C. Wegener.

Strikse sikkerhedsprocedurer og skarp myndighedskontrol

Den nye facilitet i Mærsk Tårnet vil give adgang til de første GMO klasse 3-laboratorier på dansk jord og dermed bidrage til virkelig at løfte hele infrastrukturen omkring den danske forskning i mikrobiologi, infektionssygdomme og vacciner.

Dekan Ulla Wewer og Professor Jens Bukh i de tomme lokaler hvor laboratorierne skal etableres
Professor Jens Bukh er en af de førende virusforskere, der får gavn af laboratoriefaciliteterne. Her står han med Dekan Ulla Wewer på den etage i Mærsk Tårnet, hvor laboratorierne skal etableres (Foto: Jacob Lejbach Sørensen, KU)

I laboratorierne vil forskere kunne dyrke celler og arbejde med virus og bakterier i risikogruppe 3, dvs. mikroorganismer, der kan forårsage sygdomme hos mennesket som f.eks. gul feber, denguefeber, West Nile-feber, pandemisk influenza, flåtoverført hjernebetændelse, tuberkulose, MERS og meget aktuelt COVID-19.

”Det er meget alvorlige infektionssygdomme, vi her taler om, og det er derfor virkelig vigtigt, at vi får prioriteret den nødvendige grundforskning. Uden den vil vi aldrig kunne vinde kampen mod sygdommene. Omvendt stiller arbejdet med disse sygdomsfremkaldende virus og bakterier også store krav til vores sikkerhedsforanstaltninger”, forklarer dekan Ulla Wewer.

Risikovurderingen betyder, at der er strikse sikkerhedsprocedurer forbundet med arbejde i laboratorierne. Det omfatter blandt andet streng adgangskontrol ved slusedøre med undertryk, særlige foranstaltninger omkring udsugning, destruktion af affald, beskyttende arbejdspåklædning, samt at adgangen begrænses til personale, der er uddannet i at håndtere disse typer af mikroorganismer. Det er grundlæggende et hermetisk lukket miljø, der skal bygges op indefra.

Professor Jens Bukh og Dekan Ulla Wewer i de tomme lokaler
Dekan Ulla Wewer og Professor Jens Bukh i de tomme lokaler, der står klar. (Foto: Jacob Lejbach Sørensen, KU)

Fuldender Mærsk Tårnet

Allerede da Mærsk Tårnet blev bygget i 2017, var det tænkt ind, at man kunne etablere endnu flere avancerede laboratoriefaciliteter i bygningen, herunder GMO klasse 3-laboratorier. Derfor er rammerne omkring den nye facilitet i top.

”De nye GMO klasse 3-laboratorier bliver kronen på værket i Mærsk Tårnet. Det fuldender det forskertårn, som allerede er meget synligt langt uden for Danmarks grænser. Danmark bliver en stadig mere interessant samarbejdspartner i det internationale forskningsmiljø og et attraktivt sted at investere i for de store firmaer, som arbejder med morgendagens medicinske udfordringer”, slutter Ulla Wewer.

De nye GMO klasse 3-laboratorier tænkes etableret på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Kontakt

Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - via:

Kommunikationschef Thomas Fahrenkrug
+45 93 56 57 97
thomas.fahrenkrug@sund.ku.dk

Carsten Geisler, professor og institutleder på Institut for Immunologi og Mikrobiologi
cge@sund.ku.dk