Samuel Beckett (1906-1989)

Træd helt tæt på – og meget langt væk. Anders Bonnesens store indrammede hækleri inviterer os til at opleve værket fra forskellige positioner. På nært hold ses et gennemarbejdet fletværk, hvor tråden udgøres af makulerede papirsider fra bøger.

2014. Makuleret litteratur (hæklet), bemalet træ og stof.

Men bevæger man sig på afstand af værket, bliver det tydeligt, at det der ligner en hæklet abstraktion på overraskende vis afbilleder et naturalistisk portræt af en mand, der ser på os ud gennem sprogets vævning.

Den portrætterede er den irske forfatter Samuel Beckett, og ligesom Beckett beskæftiger Bonnesen sig ofte med forholdet mellem sprog og verden i sin kunst. I værket har Bonnesen taget udgangspunkt i Becketts citat: ”Words are the clothes thoughts wear” – på dansk: ord er det tøj, vores tanker iklæder sig. Citatet peger på den bogstavelige sammenhæng mellem ord og stof, idet ordet ’tekst’ kommer af det latinske ord for at væve ’textere’. Med kunstens formsprog viser Bonnesen os i sit imponerende hæklearbejde, hvordan sprog ligesom tekstil er et foranderligt og manipulerbart materiale, en konstruktion, der kan opsprættes og væves sammen på ny, og som kan granskes både som delelementer og helhed.

Deponeret af Ny Carlsbergfondet.