Samlede værker

Tonning Rasmussen vægmaleri

Når du bevæger dig rundt på Panum, støder du ofte på små og store kunstværker, som bryder med bygningens betonsøjler og brunrøde mursten.

De mange udsmykninger på Panum er skabt i et samarbejde mellem kunstnere, Panums udsmykningsudvalg, arkitekter, private fonde og Byggedirektoratet.

Her kan du læse mere om de kunstnere, der har udført Panums mest væsentlige udsmykninger og om deres værker i bygningen: