Leje af lokaler og auditorier – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Om SUND > Praktisk > Leje af lokaler og aud...

Leje af lokaler og auditorier 

Lokaler til konferencer og særlige lejligheder

Du kan leje auditorier og mødelokaler i Panum Bygningen, Mærsk Tårnet og Universitetsparken. Hvis du ønsker at booke et lokale på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, skal du skrive til Campus Service SUND.

Hvem kan booke lokaler på SUND?

Foreninger, forskere og studerende med tilknytning til SUND har mulighed for at benytte fakultetets lokaler i det omfang de er ledige.

Du kan ikke booke lokaler til

 • Arrangementer med kommercielle, profitskabende, politiske eller religiøse formål.
 • Private fester, holdfester, kandidatfester eller lignende i undervisningslokaler eller i andre lokaler.

Betaling

 • Lokaleudlån skal være udgiftsneutralt for SUND. Der afregnes derfor for lokaleleje samt evt. udgifter til sikkerhed, rengøring garderobe og lign. efter gældende takster og betalingsbetingelser fastsat af Campus-Service SUND. 

AV-udstyr

Hvis du har spørgsmål vedrørende AV-udstyr til de enkelte lokaler på SUND, kan du kontakte AV-afdelingen på SUND.

Telefon: 35 32 70 10
Mail: av@sund.ku.dk.

AV-afdelingen hjælper interne og eksterne brugere i forbindelse med undervisning og ved afholdelse af kongresser, symposier, videnskabelige møder, doktor-disputatser, ph.d.-afhandlinger m.v.

Auditorier

I Panum bygningen findes 9 auditorier:

 • Einar Lundsgaard auditoriet med plads til 400 personer
 • Adolf Hannover med plads til 180 personer
 • Victor Haderup med plads til 180 personer
 • 2 mini-auditorier i lokalerne 29.01.30 og 29.01.32, begge med plads til 68 personer
 • Niels K. Jerne auditoriet med plads til 500 personer (Mærsk Tårnet)
 • Henrik Dam auditoriet med plads til 106 personer (Mærsk Tårnet)
 • Nielsine Nielsen auditoriet med plads til 96 personer (Mærsk Tårnet)
 • Holst auditoriet med plads til 96 personer (Mærsk Tårnet)
I Universitetsparken 2-4 findes 3 auditorier:
 • Auditorium 4 med plads til 385 personer
 • Auditorium 3 med plads til 244 personer
 • Alfred Benzon auditoriet med plads til 103 personer

Kontakt Campus Service

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at leje et lokale eller et auditorium på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kan du kontakte lokaleadministrationen i Campus Service.

Mail: drift@sund.ku.dk

Charlotte Jakobsen
Telefon: 35 32 70 04

Helle Bæhr
Telefon: 35 32 70 01