Leje af lokaler og auditorier – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Om SUND > Praktisk > Leje af lokaler og aud...

Leje af lokaler og auditorier 

Lokaler til konferencer og særlige lejligheder

Du kan leje auditorier og mødelokaler i Panum Bygningen, Mærsk Tårnet og Universitetsparken. Hvis du ønsker at booke et lokale på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, skal du skrive til Campus Service SUND.

Hvem kan booke lokaler på SUND?

Foreninger, forskere og studerende med tilknytning til SUND har mulighed for at benytte fakultetets lokaler i det omfang de er ledige.

Du kan ikke booke lokaler til

 • Arrangementer med kommercielle, profitskabende, politiske eller religiøse formål.
 • Private fester, holdfester, kandidatfester eller lignende i undervisningslokaler eller i andre lokaler.

Betaling

 • Lokaleudlån skal være udgiftsneutralt for SUND. Der afregnes derfor for lokaleleje samt evt. udgifter til sikkerhed, rengøring garderobe og lign. efter gældende takster og betalingsbetingelser fastsat af Campus-Service SUND. 

AV-udstyr

Hvis du har spørgsmål vedrørende AV-udstyr til de enkelte lokaler på SUND, kan du kontakte AV-afdelingen på SUND.

Telefon: 35 32 70 10
Mail: av@sund.ku.dk.

AV-afdelingen hjælper interne og eksterne brugere i forbindelse med undervisning og ved afholdelse af kongresser, symposier, videnskabelige møder, doktor-disputatser, ph.d.-afhandlinger m.v.

Auditorier

 • I Panum bygningen findes 9 auditorier
 • Einar Lundsgaard auditoriet med plads til 400 personer
 • Adolf Hannover med plads til 180 personer
 • Victor Haderup med plads til 180 personer
 • 2 mini-auditorier i lokalerne 29.01.30 og 29.01.32, begge med plads til 68 personer
 • Niels K. Jerne auditoriet med plads til 500 personer (Mærsk Tårnet)
 • Henrik Dam auditoriet med plads til 106 personer (Mærsk Tårnet)
 • Nielsine Nielsen auditoriet med plads til 96 personer (Mærsk Tårnet)
 • Holst auditoriet med plads til 96 personer (Mærsk Tårnet)
 • I Universitetsparken 2-4 findes 3 auditorier:
 • Auditorium 4 med plads til 385 personer
 • Auditorium 3 med plads til 244 personer
 • Alfred Benzon auditoriet med plads til 103 personer

Her er en oversigt over udstyr i auditorierne på Panum og i Mærsk tårnet

Hannover auditoriet

 • Plads til 186 personer
 • 1 projektor
 • Overhead projektor
 • Computer med internet
 • Mulighed for at tilslutte sig egen bærbare med HDMI eller VGA kabel
 • Lydanlæg til PC, og 2 håndholdte mikrofoner, samt 2 mikrofoner til påsætning på tøjet, alle trådløse
 • Laserpointer med trådløst skift af slides
 • Lydoptagelse i forbindelse med Dr. disputats

Haderup auditoriet

 • Plads til 186 personer
 • 1 projektor
 • Overhead projektor
 • Computer med internet
 • Mulighed for at tilslutte sig egen bærbare med HDMI eller VGA kabel
 • Lydanlæg til PC, og 2 håndholdte mikrofoner, samt 2 mikrofoner til påsætning på tøjet, alle trådløse
 • Streaming/optagelse af foredrag/forelæsninger til stream.sund.ku.dk, hvor det kan ses og evt. downloades
 • Laserpointer med trådløst skift af slides
 • Lydoptagelse i forbindelse med Dr. disputats

Lundsgaard Auditoriet

 • Plads til 400 personer
 • 1 projektor
 • Overhead projektor
 • Computer med internet
 • Mulighed for at tilslutte sig egen bærbare med HDMI eller VGA kabel
 • Lydanlæg til PC, og 3 håndholdte mikrofoner, samt 2 mikrofoner til påsætning på tøjet, alle trådløse
 • Streaming/optagelse af foredrag/forelæsninger til stream.sund.ku.dk, hvor det kan ses og evt. downloades
 • Laserpointer med trådløst skift af slides
 • Lydoptagelse i forbindelse med Dr. disputats

Dam auditoriet

 • Plads til 110 personer
 • 1 projektor med mulighed for at lave PIP, for brug sammen med egen bærbar eller dokumentkamera
 • 1 dokumentkameraComputer med internet
 • Mulighed for at tilslutte sig egen bærbare med HDMI eller VGA kabel
 • Lydanlæg til PC, og 2 håndholdte mikrofoner, samt 2 mikrofoner til påsætning på tøjet, alle trådløse
 • Streaming af foredrag/forelæsninger, men det er ikke helt på plads
 • Laserpointer med trådløst skift af slides
 • Lydoptagelse i forbindelse med Dr. disputats

Jerne auditoriet

 • Plads til 504 personer
 • 3 projektorer
 • 1 dokumentkamera
 • Computer med internet
 • Mulighed for at tilslutte sig egen bærbare med HDMI eller VGA kabel
 • Lydanlæg til PC
 • Trådløst mikrofonanlæg monteret i vægge og loft
 • Streaming af foredrag/forelæsninger, men det er ikke helt på plads
 • Laserpointer med trådløst skift af slides
 • Lydoptagelse i forbindelse med Dr. disputats

Holst auditoriet

 • Plads til 96 personer
 • 2 projektorer
 • 1 dokumentkamera
 • Computer med internet
 • Mulighed for at tilslutte sig egen bærbare med HDMI eller VGA kabel
 • Lydanlæg til PC
 • Trådløst mikrofonanlæg monteret i vægge og loft
 • Streaming af foredrag/forelæsninger, men det er ikke helt på plads
 • Laserpointer med trådløst skift af slides
 • Lydoptagelse i forbindelse med Dr. disputats

Nielsine auditoriet

 • Plads til 96 personer
 • 1 projektor med mulighed for at lave PIP, for brug sammen med egen bærbar eller dokumentkamera
 • 1 dokumentkamera
 • Computer med internet
 • Mulighed for at tilslutte sig egen bærbare med HDMI eller VGA kabel
 • Lydanlæg til PC
 • Trådløst mikrofonanlæg monteret i vægge og loft
 • Streaming af foredrag/forelæsninger, men det er ikke helt på plads
 • Laserpointer med trådløst skift af slides
 • Lydoptagelse i forbindelse med Dr. disputats
 • Jerne, Holst og Nielsine auditorierne kan streame sammen, så man i alle 3 auditorier kan se hvad der sker i det ene.
 • Det er muligt at tilgå alle auditorier med kørestol, dog skal man på Panum bruge handikap lifte.
 • Der er i alle auditorier teleslynge, dog er de endnu ikke monteret i Mærsktårnet

Kontakt Campus Service

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at leje et lokale eller et auditorium på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kan du kontakte lokaleadministrationen i Campus Service.

Mail: drift@sund.ku.dk

Charlotte Jakobsen
Telefon: 35 32 70 04

Helle Bæhr
Telefon: 35 32 70 01