Censor – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Uddannelse > Censor

Censor

Skal du være censor på SUND?

Ved de eksamener, hvor der er i henhold til studieordningen er ekstern censur foregår censureringen ved censorer, der er beskikkede af Uddannelses- og Forskningsministeriet  (Uddannelsesministeriet). Alle uddannelser er tilknyttet et censorkorps, der ledes af et censorformandskab.

Oversigt over censorformandskab og kontaktpersoner for bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Hvert censorkorps har et sekretariat, der er placeret på et af de universiteter, der udbyder den eller de uddannelser som censorkorpset omfatter.

Har du været censor på SUND?

Hvis du har været censor på SUND og skal honoreres for eller have refunderet udlæg i forbindelse med dit arbejde, kan du finde blanketter og vejledning her.

Censorkorps for lægeuddannelsen i Danmark

Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark består af over 550 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder og specialer, der indgår i følgende uddannelser:

Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin (SDU, AU, AAU og KU)
Bacheloruddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (AAU)
Kandidatuddannelsen i Humanbiologi (KU)
Masteruddannelsen i Medicinsk Billeddiagnostik (SDU)
Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik (SDU)
Kandidatuddannelsen i Immunologi og Inflammation (KU)
Masteruddannelsen i hovedpinesygdomme (KU)

Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Aalborg Universitet (AAU), Syddansk Universitet (SDU), Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU).

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelsesministeriet for perioden 1. april 2014 - 31. marts 2018.

Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmarks hjemmeside

Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær, cand. jur. Martin Stampe Noer, masn@sund.ku.dk,  tlf. 3532 7098.

Censorkorps for tandlægeuddannelsen

Censorkorpset for tandlægeuddannelsen består af cirka 100 ministerielt beskikkede censorer. De dækker alle hovedfagområder eller specialer, der indgår i tandlægeuddannelsen. Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med De sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelsesministeriet for perioden 1. april 2014 - 31. marts 2018.

Sekretariatet for Censorformandskabet er beliggende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

Censorkorpset for tandlægeuddannelsens hjemmeside.

Henvendelser kan ske til Censorformandskabets sekretær, Afsnitsleder for undervisning og prøver, Mette Dremstrup, md@sun.au.dk eller Tlf. 20 59 75 86

Censorkorps for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser dækker
en række sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Københavns Universitet, Aarhus
Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet

Censorkorpset består af et antal ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder/specialer, der indgår i nedenstående uddannelser:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, KU, SDU, AU
 • Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, AAU
 • Kandidatuddannelsen i fysioterapi, SDU
 • Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU
 • Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab, SDU
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, KU, SDU. AU
 • Kandidatuddannelsen i sygepleje, AU
 • Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, SDU
 • Kandidatuddannelsen i Global Health, KU
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i tværfaglige studier i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, RUC
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i IT og sundhed, KU
 • Masteruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, KU
 • Masteruddannelsen i sundhedsfremme, RUC
 • Masteruddannelsen i klinisk sygepleje, AU
 • Masteruddannelsen i International Health, KU
 • Masteruddannelsen i Disaster Management, KU

Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet.

Censorkorpset for uddannelser i Folkesundhedsvidenskab i Danmarks hjemmeside

Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær, Janne Krogh, jkrogh@health.sdu.dk eller Tlf. 6550 4216

Censorkorps for Veterinærvidenskab

Censorkorpset for veterinærvidenskab består af ca. 140 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder/specialer, der indgår i uddannelserne: Bachelor- og kandidatuddannelsen i Veterinærvidenskab, Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab, Kandidatuddannelsen i Animal Science. Masteruddannelsen i Veterinary Public Health og Masteruddannelsen i Companion Animal Clinical Science.

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelsesministeriet for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2019.

Sekretariatet for Censorformandskabet er beliggende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på København Universitet.

Censorkorpset for veterinærvidenskabs hjemmeside

Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær, Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk, eller Tlf. 29 62 40 64

Censorkorps for de farmaceutiske uddannelser i Danmark

Censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser består af ca. 290 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder/specialer, der indgår i de farmaceutiske uddannelser. Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet på Syddansk Universitet.

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelsesministeriet for perioden 1. september 2013 - 31. august 2017.

Sekretariatet for Censorformandskabet er beliggende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på København Universitet.

Censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser i Danmarks hjemmeside

Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær, AC-fuldmægtig Eva Duberg Nielsen, ebdn@sund.ku.dk eller Tlf. 3532 7061