Legater – Københavns Universitet

Legater

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer en række fonde, som kan søges af forskere, studerende og andre, alt afhængigt af fondens formål. Du kan for eksempel søge om økonomisk støtte til forskningsprojekter, legater til udlandsophold og studier. Nogle af legaterne kan også søges af forskere og studerende på andre universiteter.

Ansøgningsrunden 2017 er lukket. Ansøgere vil modtage svar på deres ansøgning inden jul. 

Ansøgninger sendes elektronisk i den årlige ansøgningsrunde som finder sted om efteråret. Ansøgninger i papirform vil ikke blive behandlet.

Nedenfor kan du læse mere om de fonde, som SUND administrerer:

Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt                 Frøken Sophie Johansens og jordemoder Lillian Jensens fond til værn for syge og lidende husdyr - kan dog søges løbende.

Studerende ved Animal Science på SUND kan også ansøge Landbrugets Studiefond, som administreres af SCIENCE.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte fondsadministrationen:

E-mail: legater@sund.ku.dk