Arkitektur og baggrund

Mærsk Tårnets arkitektur hviler på en ide om at skabe fællesskaber - mellem forskerne, mellem studerende og med byen. Med sine 3.300 kobberskodder der tegner et relief-agtigt udtryk, state of the art forskningsfaciliteter samt en indbydende campuspark, åbner Mærsk Tårnet universitetet mod lokalområdet i et smukt designet og varieret grønt byrum.

Nomineret til Mies van der Rohe Award 2019

Nyhed fra Dagens Byggeri 

The Chicago Athenaeum: The International Architecture Award for 2018

August 2018. Nyhed fra: C.F.Møllers Instagram-profil

ICONIC AWARDS 2018: Innovative Architecture Selection

August 2018. Kategori: Architecture with distinction. 

Nyhed fra C.F. Møller: Mærsk Tårnet vinder en Iconic Award og Forbundet Arkitekter og Designere

Sustainable Campus Excellence Award

Juni 2018. Kategori: Building and innovative infrastructure
Nyhed fra C.F. Møller: Mærsk tårnet vinder en Sustainable Campus Excellence Award

Københavns Kommune præmierer Mærsk Tårnet

Maj 2018. Nyhed fra C.F. Møller: Mærsk Tårnet Præmieret af Københavns Kommune

MIPIM 2018 Award

Marts 2018. Kategori: Best Healthcare Development
Nyhed fra, MIPIM Awards og C.F. Møller Architects vinder pris for bedste sundhedsbyggeri

Scandinavia Green Roof Award

December 2017. Nyhed fra Scandinavian Green Roof, State of Green

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse

December 2017. Nyhed fra C.F. Møller: København præmierer Mærsk Tårnet

World Architecture Festival

November 2017. Kategori: Higher Education & Research
Nyhed fra C.F. Møller: Mærsk Tårnet vinder pris ved The World Architecture Festival

European Copper in Architecture Award

November 2017. Nyhed fra C.F. Møller: Mærsk Tårnet vinder pris for innovativ facade

 

 

Mærsk Tårnet er Danmarks mest energieffektive laboratoriebygning, bygget til at modstå fremtidens klimaforandringer. En lang række løsninger på bæredygtigheds-udfordringer er tænkt ind i design og konstruktion af bygningen. Derudover muliggør bygningen banebrydende forskning og er studiested for Københavns Universitets sundhedsfaglige uddannelser. Fremtidens sundhedsvidenskabelige udfordringer kræver bæredygtige rammer, som understøtter en bæredygtig udvikling.

Opsamling og genbrug af regnvand

Forpladsen mod Blegdamsvej er konstrueret, så den kan håndtere fremtidige store skybrud. Under forpladsen kan der opsamles 5 mio. liter regnvand. Det betyder, at Mærsk Tårnet kan beholde regnvandet på egen grund, så det ikke belaster byens kloaksystemer, når der kommer ekstreme regnskyl. Overskydende vand siver ned mellem fliserne, hvor det bliver opsamlet i et stort reservoir og renset i en faskine vha. rensningsfilter. Det regnvand, der bliver opsamlet, genbruges bl.a. til vanding af parken. Ligeledes bidrager taghaverne på de lave bygninger til at absorbere ekstreme regnskyl.

Energivenlig fjernkøling

For at skabe så bæredygtig en bygning som muligt er der valgt en række løsninger, som sparer på energiforbruget. Samtidig produceres der med solceller også energi i begrænset omfang. Mærsk Tårnets store mængder udstyr og IT udvikler meget varme, og det kræver køling. Sammen med resten af Panum forsynes bygningen med koldt havvand fra Københavns havn som et klimavenligt fjernkølingssystem. Fjernkøling med havvand er en mere klimavenlig løsning end traditionel køling via airconditionanlæg, som kræver store mængder el.

Energieffektive laboratorier

Arbejdet i laboratorierne er omdrejningspunktet for hovedparten af Mærsk Tårnets energiforbrug, og derfor er der gjort meget for at optimere netop laboratoriernes energiforbrug. Laboratorieudstyrets energiforbrug er bl.a. optimeret via et såkaldt ”fryserhotel”, hvilke er et specielt indrettet rum med vandkøling og energieffektive frysere. Derudover er der installeret stinkskabsstyring med automatisk lukning af stinkskabenes luger, når de ikke er i brug. Mærsk Tårnet er forsynet med et såkaldt ringventilationsprincip som sammenkobler kanalsystemet for alle laboratorierne med luft og udsugning. Anlæg kobles af og på efter behov, og kan køre tæt på deres optimale omdrejningstal, hvilket sparer energi.

En bygning for cykler

Cyklisme er et omdrejningspunkt for transport i den bæredygtige by og fordelene er mange. Cykler giver ingen luftforurening eller CO2-emissioner, er effektive og larmer ikke, og derudover optager de langt mindre plads end biler. Endelig styrker brugen af cykler sundheden – helt i tråd med forskningen på SUND. Derfor er der i Mærsk Tårnet skabt attraktive cykelforhold. I cykelkælderen under bygningen er der udover plads til mere end 950 cykler, gode omklædnings- og badefaciliteter samt luftpumpe hvis cyklen trænger. Tæt ved indgangen mellem Mærsk Tårnet og Panum bygningen er der skabt et bylandskab, hvor man kan stille sin cykel i. Grønne cykelveje er desuden etableret, hvor man kan krydse parken og nyde de grønne omgivelser og komme helt tæt på tårnet.

Grøn livskvalitet for brugere og borgere

Træer og planter i campusparken er også valgt med afsæt i fremtidens klimaforandringer. Det er derfor træer fra varmere himmelstrøg som Asien og Sydamerika og nogle fra vores egne og koldere egne.

Naturgræsser genetablerer områdets historiske tilknytning til Græsningsfælleden og skaber sammen med en bred palette af træsorter en række grønne naturrum, der fungerer som duftende og varierede opholdssteder, og som sikrer årstidsvariation. Den varierede beplantning består af mange former for biotoper og økosystemer, hvilket skaber stor biodiversitet og gør campusparken til et robust og ideelt opholdssted for dyreliv.

 

Med Mærsk Tårnet er der skabt et grænseløst, fleksibelt og på en gang stimulerende forskerfælleskab på tværs af institutter, afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. 

Alle etager har et forskertorv, der fungerer som socialt samlingssted og et rum, hvor faggrupper kan mødes på tværs og udveksle ideer.

Den åbne sammenhæng mellem etagerne bryder med traditionel laboratorie-layout, der typisk er begrænset til horisontale planløsninger, og indfrier dermed morgendagens måde at sammensætte forskning på. 

 

 

 

 

 

Moderne forsknings- og undervisningsfaciliteter er nødvendige for at tiltrække og fastholde de bedste forskere og studerende i en hård international konkurrence. Med Mærsk Tårnet har vi fået tidssvarende biomedicinske laboratoriefaciliteter, undervisningslokaler, auditorier, ny kantine, ny cykelkælder og en ny, flot hovedindgang.

Hvornår er Mærsk Tårnet opført?

Opførelsen af Mærsk Tårnet begyndte i 2012, og bygningen blev indviet den 18. januar 2017.

Hvor stort er Mærsk Tårnet?

  • Mærsk Tårnet er 42.700 kvadratmeter.
  • 7.700 kvadratmeter af det gamle Panum er revet ned for at give plads til den nye bygning og en ny forplads ud mod Blegdamsvej. Med byggeriet er det samlede Panum dog vokset fra 105.000 til 140.000 kvadratmeter. 
  • Mærsk Tårnet er 15 etager højt fra gadeplan og måler 75 meter. Det er lidt højere end Rigshospitalets helikopterplatform, som ligger i 71 meters højde.

Arkitekter, bygherre og bruger

  • Tårnet er tegnet af Arkitektfirmaet C. F. Møller. 
  • Københavns Universitet er lejer, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet bruger af det nye Panum.
  • Bygningsstyrelsen var bygherre under opførelsen af Tårnet.

Pris

Byggeriet kostede 1,5 mia. kr., hvoraf A.P. Møller Fonden bidrog med 600 mio. kroner + 125 mio. kr. til inventar.

Faciliteter

  • Tårnet er primært beregnet til forskningslaboratorier, undervisning, kantine og cykelkælder. 13 af etagerne rummer moderne forskningslaboratorier og kontorer.
  • Bygningen har cykelparkeringspladser til 2.350 cykler - 950 i tørvejr i kælderen og 1.400 i campusparken.
  • Bygningen rummer tre nye, topmoderne auditorier, der giver de studerende de bedste rammer. I det største auditorium er der 504 faste pladser.

Læs mere om Mærsk Tårnet, byggeprocessen og samarbejdspartnere

 

 

Campusparken og Copenhagen Science City

Mærsk Tårnet er med en indbydende og bæredygtig campuspark samt et åbent torv mod Blegdamsvej fuldt integreret i bydelen. Som det øvrige Panum er bygningen placeret i hjertet af Copenhagen Science City - en af Europas største koncentrationer af uddannelse og forskning.

En campus park åben for alle

Der er adgang til Mærsk Tårnet og campusparken fra Blegdamsvej via en forplads med skrånende grønt terræn, bænke og opholdsrum. Her åbner universitetet sig mod lokalområdet og inviterer indenfor i et smukt designet og varieret grønt byrum. Campusparken er åben for alle og tilbyder både udendørs studie- og opholdspladser for medarbejdere og studerende samt nye grønne naturoplevelser for alle Nørrebros borgere. De grønne områder og tværgående forbindelser åbner for ophold og passage – til fods eller på cykel – for naboer og borgere.

Mærsk Tårnet og campusparken er tænkt ind i en helhedsplan for bydelen. For ikke at øge trafikmængden i et i forvejen trafikeret område har der været fokus på at styrke cyklismen og den kollektive trafik. Alle udendørs parkeringspladser på Panum-grunden er nedlagt, og Panums parkeringskælder omlagt for at gøre plads til flere biler.

Et nyt vartegn i Copenhagen Science City

Mærsk Tårnet er som det øvrige Panum placeret i hjertet et Copenhagen Science City (CSC). CSC er et samarbejde mellem region, kommune, vidensinstitutioner og private erhvervsdrivende.

Uddannelse, forskning og anvendt forskning

Det er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning, og anvendt forskning inden for medicin, sundhedsvidenskab og naturvidenskab, herunder informations- og kommunikationsteknologi.

Området huser ligeledes omkring 200 små og mellemstore virksomheder inden for højteknologi og sundhed. Mange af dem benytter sig af mulighederne for samarbejde med de i alt omkring 30.000 studerende og offentlige ”vidensarbejdere” i de natur- og sundhedsvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Copenhagen Science City er, selv i international sammenhæng, et uhyre attraktivt sted at slå sig ned for en virksomhed, der har et stort behov for forskning og udvikling. Adgang til motiverede medarbejdere, state of the art forskningsinfrastruktur, gode trafikforbindelser og et godt erhvervsklima kan tilsammen tiltrække virksomheder og investeringer.

De rigtige rammer tiltrækker de bedste hoveder fra hele verden; studerende, topforskere, iværksættere og på sigt også virksomheder.

Erhvervsudvikling

I området tæt på CSC er der en høj koncentration af etablerede virksomheder og af tilgængelige erhvervslejemål. Herunder kontorhoteller:

Læs mere om Copenhagen Science City