Censor

 

Skal du være censor på SUND?

Ved de eksamener, hvor der er i henhold til studieordningen er ekstern censur foregår censureringen ved censorer, der er beskikkede af Uddannelses- og Forskningsministeriet  (Uddannelsesministeriet). Alle uddannelser er tilknyttet et censorkorps, der ledes af et censorformandskab.

Oversigt over censorformandskab og kontaktpersoner for bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Hvert censorkorps har et sekretariat, der er placeret på et af de universiteter, der udbyder den eller de uddannelser som censorkorpset omfatter.

Har du været censor på SUND?

Hvis du har været censor på SUND og skal honoreres for eller have refunderet udlæg i forbindelse med dit arbejde, kan du finde blanketter og vejledning her.

Censorhonorar og -afregning

Blanketter og vejledning til udgifts- og rejseafregning. Vælg hvor du har været censor:

Afregning af censorformandskaber

Er du formand eller næstformand i et af de sundhedsvidenskabelige
censorkorps, som afregnes af SUND-KU, skal du kontakte Eva Duberg Nielsen på ebdn@sund.ku.dk for at få nærmere information om afregning.

I dette dokument kan du se tabel over det antal timer du afregnes for pr. halvår.

Censorkorps

Censurnormer/ Eksamensomfang