Censor

Læsesal

 

 

 

 

 

Ved de eksamener, hvor der er i henhold til studieordningen er ekstern censur foregår censureringen ved censorer, der er beskikkede af Uddannelses- og Forskningsministeriet  (Uddannelsesministeriet). Alle uddannelser er tilknyttet et censorkorps, der ledes af et censorformandskab.

Oversigt over censorformandskab og kontaktpersoner for bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Hvert censorkorps har et sekretariat, der er placeret på et af de universiteter, der udbyder den eller de uddannelser som censorkorpset omfatter.

 

 

 

 

Blanketter og vejledning til udgifts- og rejseafregning. Vælg hvor du har været censor:

 

Er du formand eller næstformand i et af de sundhedsvidenskabelige
censorkorps, som afregnes af SUND-KU, skal du kontakte Line Juul på line.juul@sund.ku.dk for at få nærmere information om afregning.

I dette dokument kan du se tabel over det antal timer du afregnes for pr. halvår.

Oversigt over kontaktpersoner i forhold til rejseafregning og honorar.