Censor

Læsesal

 

 

 

 

 

Ved de eksamener, hvor der er i henhold til studieordningen er ekstern censur foregår censureringen ved censorer, der er beskikkede af Uddannelses- og Forskningsministeriet  (Uddannelsesministeriet). Alle uddannelser er tilknyttet et censorkorps, der ledes af et censorformandskab.

Oversigt over censorformandskab og kontaktpersoner for bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Hvert censorkorps har et sekretariat, der er placeret på et af de universiteter, der udbyder den eller de uddannelser som censorkorpset omfatter.

 

 

 

Alle SUND's eksamener og bedømmelse af disse foregår i Digital Eksamen, hvor du logger ind med dit KU-brugernavn og password.

Hvis du ikke har dine login-oplysninger, kan du via KUnet få adgang ved at vælge ”Hjælp til login, adgangskode og KU-Brugernavn”.

OBS! Man kan ikke bruge Internet Explorer i Digital Eksamen.
Brug i stedet Chrome, Firefox eller Edge.

 

Blanketter og vejledning til udgifts- og rejseafregning. Vælg hvor du har været censor:

 

 

Er du formand eller næstformand i et af de sundhedsvidenskabelige censorkorps, som afregnes af SUND-KU, skal du kontakte cenformandskab@sund.ku.dk  for at få nærmere information om afregning.

I dette dokument kan du se tabel over det antal timer du afregnes for pr. halvår.

Oversigt over kontaktpersoner i forhold til rejseafregning og honorar.