Censor

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet bruger censorer ved eksamener med ekstern censur. Censorerne er beskikkede af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Alle uddannelser er tilknyttet et censorkorps, der ledes af et censorformandskab.

Censorformandskab og censornormer

 

Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark dækker alle hovedfagområder og specialer, der indgår i følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (AAU)
 • Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin (SDU, AU, AAU og KU)
 • Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik (SDU)
 • Kandidatuddannelsen i Humanbiologi (KU)
 • Kandidatuddannelsen i Immunologi og Inflammation (KU)
 • Kandidatuddannelsen i Neurovidenskab (KU)
 • Masteruddannelsen i Hovedpinesygdomme (KU)
 • Masteruddannelsen i Medicinsk Billeddiagnostik (SDU)
 • Masteruddannelsen i Neurorehabilitering (KU)
 • Masteruddannelsen i Personlig medicin (KU)
 • Masteruddannelsen i Sexologi (AAU)

Læs censornormerne for uddannelserne på KU

Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark

 

 

Censorformandskabet for tandlægeuddannelsen består af cirka 100 ministerielt beskikkede censorer. De dækker alle hovedfagområder eller specialer, der indgår i tandlægeuddannelsen. Formandskabet er landsdækkende og arbejder uafhængigt men i tæt samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Sekretariatet for censorformandskabet er beliggende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

Læs censornormerne for tandlægeuddannelsen på KU

Censorformandskabet for tandlægeuddannelsen

 

 

Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser dækker en række sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet

Formandskabet består af et antal ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder/specialer i nedenstående uddannelser:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, KU, SDU, AU
 • Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, AAU
 • Kandidatuddannelsen i fysioterapi, SDU
 • Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU
 • Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab, SDU
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, KU, SDU. AU
 • Kandidatuddannelsen i sygepleje, AU
 • Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, SDU
 • Kandidatuddannelsen i Global Health, KU
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i tværfaglige studier i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, RUC
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i IT og sundhed, KU
 • Masteruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, KU
 • Masteruddannelsen i sundhedsfremme, RUC
 • Masteruddannelsen i klinisk sygepleje, AU
 • Masteruddannelsen i International Health, KU
 • Masteruddannelsen i Disaster Management, KU

Læs censornormerne for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser på KU

Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

 

 

Censorformandskabet for Veterinær- og Husdyrvidenskab dækker alle hovedfagområder/specialer, der indgår i uddannelserne:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin
 • Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
 • Kandidatuddannelsen i Animal Science
 • Masteruddannelsen i Companion Animal Clinical Science

Læs censornormerne for uddannelserne under veterinær- og husdyrvidenskab på KU

Censorformandskabet for Veterinær- og Husdyrvidenskab

 

 

Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser dækker alle hovedfagområder/specialer, der indgår i uddannelserne:
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i farmaci (SDU og KU)
 • Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab (KU)
 • Kandidatuddannelsen i medicinalkemi (KU)
 • Kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab (KU)
 • Master of Industrial Drug Development (KU)
 • Master of Medicines Regulatory Affairs (KU)

 

Afregning af censorformandskab

 

Afregning af formænd og næstformænd i de sundhedsvidenskabelige censorkorps per september 2018:

Formandskab
Antal timer til formand pr. halvår
Antal timer til næstformand pr.
halvår
Censorformandskabet for
lægeuddannelse i Danmark
60 timer 20 timer (x 6 næstformænd)
Censorformandskab for
Odontologi
60 timer 30 timer (1 næstformand)
Censorformandskabet for
folkesundhedsvidenskabelige og
relaterede uddannelser
60 timer 25 timer (x 4 næstformænd)
Censorformandskabet for de
farmaceutiske uddannelser
60 timer 30 timer (1 næstformand)
Formandskabet for Det
Veterinærvidenskabelige
Censorkorps
Individuel afregning Individuel afregning

 

 

Har du spørgsmål om censorkorps, censorformandskab og kontaktpersoner på de sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark vedrørende afregning, kan du kontakte administrationen på KU via Censorformandskab@sund.ku.dk.

Det enkelte universitet følger egne procedurer, anvender egne skemaer m.v. vedrørende afregning. Administrationen sikrer, at proceduren oplyses overfor ”egne” formænd/næstformænd og tager kontakt til formænd/næstformænd som naturligvis også modsat kan tage kontakt ved tvivl.

 

Praktisk information til censorer

 

Alle SUND's eksamener og bedømmelse af disse foregår i Digital Eksamen, hvor du logger ind med dit KU-brugernavn og password.

Hvis du ikke har dine login-oplysninger, kan du via KUnet få adgang ved at vælge ”Hjælp til login, adgangskode og KU-Brugernavn”.

Du kan også kontakte IT-support på tlf. 35 32 32 32.

OBS! Man kan ikke bruge Internet Explorer i Digital Eksamen.
Brug i stedet Chrome, Edge, eller Firefox.

 

 

Administrationen sender dit censorhonorar til udbetaling, når der er indberettet karakter i Digital Eksamen.

Der køres løn én gang om måneden, og pengene bliver altid udbetalt i midten af en måned. Der kan derfor gå mellem 14 dage til 1,5 måned, før censorhonoraret bliver udbetalt til din NemKonto. 
På din lønseddel vil prøvenummer fra CensorIT, eksamensnavn eller studerendes navn fremgå. 

Taksten udgør pr. 1. oktober 2023 kr. 480,37 pr. time eksklusiv feriepenge. For hver eksamen er fastsat en tidsnorm, som honoraret udregnes i forhold til.

 

 

Såfremt en rejse er nødvendig, skal man vælge den mest klimavenlige transportform (bus, tog, færge og bil frem for fly), så længe det kan gøres med en rimelig meromkostning i tid og udgifter. Benyttes fly skal prisen ligge inden for rammen af en togrejse på samme strækning.

Ved tjenesterejser på Sjælland skal du benytte tog på standardklasse. Ved rejser uden for Sjælland kan du rejse på 1. klasse, hvis rejsetiden hovedsageligt bruges på forberedelse.

Taxakørsel accepteres kun i meget begrænset omfang, og kan kun benyttes i særlige tilfælde, hvis brug af offentlige transportmidler ikke kan dække behovet på en rimelig måde.

For transport til og fra Københavns Lufthavn dækkes kun udgifter til bus, tog eller metro.

Kørsel i privat bil/motorcykel:
Der udbetales; 2,23 kr. pr. km. (sats 2024). Du skal oplyse registreringsnummer i forbindelse med afregningen, da dette er et krav fra SKAT:
Du skal som udgangspunkt stå som ejer/bruger af den pågældende bil. Det er imidlertid tilladt at benytte en partners bil, hvis I enten har samme adresse og/eller har fælles økonomi.

Rejser under 24 timer

Foruden transport, kan du få godtgørelse i form af refusion af rimelige merudgifter til måltider, når rejsen varer under 24 timer 

Rejser over 24 timer

Når rejsen varer over 24 timer, rejser du på time- og dagpenge* til dækning af merudgifter** til følgende:

 • Alle måltider
 • Lokaltransport på bestemmelsesstedet (dog ikke til og fra lufthavnen)

25 % af time- og dagpengene dækker merudgifter til småfornødenheder og lokaltransport på bestemmelsesstedet. Med hensyn til sidstnævnte tænkes der på transport mellem hotel og mødested eller lignende (f.eks. tog, bus og taxa). Det er op til dig selv, hvilket transportmiddel du anvender, da der bliver udbetalt en fast takst i forbindelse med udbetaling af time- og dagpenge, hvor udgifterne ikke skal dokumenteres.

Retten til time- og dagpenge bortfalder på dage, hvor der ikke gøres tjeneste, f.eks. hvis der afholdes ferie, fridage eller weekend, når man forlænger rejsen som følge af private formål. 

*Time- og dagpenge reduceres, hvis du får gratis måltider (f.eks. morgen og frokost på eksamensstedet). Time- og dagpengenes størrelse fremgår af det til enhver tid gældende Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser.

**Vær opmærksom på, at time- og dagpengene ikke behøver at dække alle dine udgifter under rejsen. Time- og dagpenge skal kun dække dine merudgifter, dvs. de ekstra udgifter du måtte have under rejsen sammenlignet med, hvis du var blevet hjemme

 

 

Hvis du benytter overnatning på hotel*, skal du overholde statens hoteldispositionsbeløb som er ekskl. morgenmad; 1.844 kr. pr. nat (sats 2024).
*Det er ikke tilladt at bestille hotel via hotels.com, momondo o.lign.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, du selv skal betale for dit hotelophold, som skal afregnes inden afrejse fra hotellet. Du vil efterfølgende modtage refusion af hoteludgifter i forbindelse med din rejseafregning.

Hotellet udsteder den endelige kvittering ved check ud samt afregning – det er vigtigt, at du får den med. Kvittering skal være stilet til KU og indeholde KU’s navn; ”KU-Blegdamsvej 3B”. Kvittering stilet til en privatperson/privatadresse kan ikke refunderes.

Udokumenteret nattillæg:
Dette vil blive anvendt, når du har mulighed for at overnatte privat. Det udbetales, når rejsen har varet 24 timer; 246 kr. pr. nat (sats 2024).
Det udokumenterede nattillæg er beregnet til, at du kan sige "tak for ulejligheden". Du kan ikke få udbetalt udokumenteret nattillæg, hvis du:

 • rejser i bus, tog, fly mv. om natten
 • overnatter i dit sommerhus eller din campingvogn og lignende

 

 

Københavns Universitet (KU) er en selvejende statsinstitution og hører derfor ind under de regler, der er gældende for staten. Som ekstern censor er du således forpligtet til at overholde statens regler, når KU afholder udgifterne.

Husk at afregne din rejse senest 14 dage efter din hjemkomst, så vil vi sørge for refusion:
Du skal udfylde vores e-blanket og indsende dokumentation for dine udgifter. 

Dokumentationsbehov

 • Udgifter i forbindelse med din rejse skal dokumenteres ved købsbon, betalt hotelfaktura, parkering, og Brobizz-kvittering.

 • En kreditkortkvittering (betalingskvittering) og kontoudtog er ikke tilstrækkelig dokumentation for køb, da det ikke fremgår, hvad der er købt (undtagelse: broafgift, parkering og taxa).

 • Ved kørsel med taxa skal der opgives præcise til- og fra adresser.

 • Er der købt billet via en app, skal der tages et screenshot af billetten som dokumentation for købet.