Internationale Sommerkurser

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbyder en række internationale sommerkurser målrettet danske og udenlandske deltagere.

De fleste ansøgningsskemaer er nu åbne på de respektive sommerkursushjemmesider.

Ansøgningsskemaet for Arctic Health in Medicine bliver tilgængeligt i februar.

Ansøgningsfrist

1. april 2020 23:59 (CEST)