Legater – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Uddannelse > Legater

Legater

Legater

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer en række fonde, som kan søges af forskere, studerende og andre, alt afhængigt af fondens formål. Du kan fx søge om økonomisk støtte til forskningsprojekter, legater til udlandsophold og studier. Nogle af legaterne kan også søges af forskere og studerende på andre universiteter.

Næste ansøgningsrunde

Ansøgningsrunden starter 1. oktober 2018. Deadline for at indsende ansøgninger er 26. oktober kl. 12.00. 

Ansøgninger sendes elektronisk via et link som offentliggøres, når ansøgningsrunden åbner. Ansøgninger i papirform vil ikke blive behandlet.

Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt Frøken Sophie Johansens og jordemoder Lillian Jensens fond til værn for syge og lidende husdyr kan dog søges løbende.

Fonde, som fakultetet administrerer

Studerende ved Animal Science på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan også ansøge Landbrugets Studiefond, som administreres af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte fondsadministrationen: legater@sund.ku.dk