Legater

Legater

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer en række fonde, som kan søges af forskere, studerende og andre, alt afhængigt af fondens formål. 

Du kan fx søge om økonomisk støtte til forskningsprojekter, legater til udlandsophold og studier. Nogle af legaterne kan også søges af forskere og studerende på andre universiteter.

Du finder links til ansøgningsskemaerne under hver enkelt fond.

Frist for ansøgninger er fredag d. 29. oktober 2021.

 

 

 

 

 

Deadline for ansøgninger er 29. oktober 2021.

Ansøgninger sendes via et link som offentliggøres på denne side, når runden starter 1. oktober.