Legater

Legater

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer en række fonde, som kan søges af forskere, studerende og andre, alt afhængigt af fondens formål. 

Du kan fx søge om økonomisk støtte til forskningsprojekter, legater til udlandsophold og studier. Nogle af legaterne kan også søges af forskere og studerende på andre universiteter.

Ansøgningsrunden 2022 er lukket. Ansøgere kan forvente svar inden jul.

 

 

 

 

 

Næste ansøgningsrunde finder sted fra 3.-31. oktober 2022.

Ansøgninger sendes via et link som offentliggøres under hver fond, når runden starter 3. oktober.