Legater

Legater

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer en række fonde, som kan søges af forskere, studerende og andre, alt afhængigt af fondens formål. Du kan fx søge om økonomisk støtte til forskningsprojekter, legater til udlandsophold og studier. Nogle af legaterne kan også søges af forskere og studerende på andre universiteter.

Ansøgningsrunden starter 1. oktober 2019. Deadline for ansøgninger er 31. oktober kl. 16.00.

Link til ansøgningsportalen GRANT finder du under hver fond.  

Alle ansøgninger sendes elektronisk.